Jak nas wspierać? - Przekaż 1% podatku


Rozlicz PIT z PITax.pl

 

Jak nas wspierać? – Podaruj 1% podatku

Od 1 stycznia 2017 r. można składać rozliczenia PIT-ów za 2016 r. podobnie jak w ubiegłych latach, podatnicy będą mogli zdecydować o przekazaniu 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). W zeznaniu podatkowym za 2016 r. jest proste i polega wyłącznie na podaniu numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz wysokości kwoty na jej rzecz. W konsekwencji podatnicy nie muszą już przytaczać pełnej nazwy OPP.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DOCHODOWEGO?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • emeryci i renciści

JAK TO ZROBIĆ ?

  1. należy poczekać aż ZUS prześle PIT 40A
  2. do 02.05.2017 należy w Urzędzie Skarbowym złożyć zeznanie podatkowe PIT-37.
  3. Wykazuje się w nim dochody z renty lub emerytury (na podstawie przesłanego przez ZUS PIT 40A)
  4. w części I, deklaracji PIT 37 (WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) należy wpisać:

poz. 137 Numer KRS: 0000056401

poz. 138 Wnioskowana kwota: Należy wpisać kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (1% kwoty wykazanej w poz. 126 podatek należny)

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1% PODATKU?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-39) musisz wypełnić rubrykę: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) podając: Numer KRS: 0000056401 oraz Wnioskowaną kwotę: kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół .

Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika:

NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
imię (pierwsze),
nazwisko,
data urodzenia,
kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2016 – podajemy kwoty przychodów z 2015 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2016 r.).

Potwierdzeniem złożenia deklaracji elektronicznej w terminie jest urzędowe potwierdzenie odbioru.

Na stronach Ministerstwa Finansów dostępna jest bezpłatna aplikacja umożliwiająca wypełnienie i wysyłanie formularza PIT drogą elektroniczną i niewymagająca kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/pit

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej wymienione jest w :

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Wzory wypełniania

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-37 należy wypełnić rubryki:
137. Numer KRS: 0000056401
138. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
139. Cel szczegółowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.
140. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku. Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-37:

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36 należy wypełnić rubryki:
329. Numer KRS: 0000056401
330. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
331. Cel szczegółowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.
332. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku. Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36:

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-36L należy wypełnić rubryki:
97. Numer KRS: 0000056401
98. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
99. Cel szczegółowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.
100. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku. Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-36L:

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-38 należy wypełnić rubryki:
57. Numer KRS: 0000056401
58. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
59. Cel szczegółowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.
60. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku. Wzór wypełnienia rubryk dotyczących 1% podatku w formularzu PIT-38:

Dla podatników wypełniających deklarację podatkową PIT-39 należy wypełnić rubryki:
51. Numer KRS: 0000056401
52. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
53. Cel szczegółowy 1%: konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku.
54. Wyrażam zgodę: zaznaczenie tej rubryki oznacza, że Urząd Skarbowy przekaże dane podatnika – umożliwi to nam podziękowanie za przekazany 1% podatku.