WYBIEGAJ ŻYCIE

Pomagać naszym pacjentom można na wiele sposobów. Zapraszamy 3 czerwca o godzinie 12.00 na Promenadę im. Czesława Niemena w Częstochowie. Zapisy na bieg prowadzi Studenckie Naukowe Koło Terapeutów – Martyna Wiśniewska 737 454 574

Każda osoba, która zechce wziąć udział w biegu musi zapoznać się z poniższym regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE W DNIU BIEGU. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi zostać wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Uregulowanie opłaty startowej musi nastąpić do 5 dni od momentu zgłoszenia. Numer startowy zostanie nadany automatycznie po zatwierdzeniu wpłaty, a na koncie mailowym pojawi się wiadomość zwrotna z potwierdzeniem przyjęcia wpłaty i nadania nr startowego.

Dane do przelewu:
35 1240 1213 1111 0010 3556 6185
W tytule: „Darowizna, imię nazwisko data urodzenia”
Nazwa: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

Oswiadczenie uczestnika pełnoletniego

Oświadczenie rodzica (uczestnik niepełnoletni)

Regulamin

Link do formularza zgłoszeniowego