Nasz zespół

A A A

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr Anna Kaptacz – prezes 
lek. med. Urszula Łupińska – wiceprezes 
mgr Krzysztof Petryków – skarbnik 
mgr Izabela Kaptacz – sekretarz 
mgr Aneta Długosz – członek 

KOMISJA REWIZYJNA

mgr inż. Rafał Nemsz – przewodniczący
mgr Małgorzata Socha – wiceprzewodnicząca 
mgr inż. Longin Dobrakowski – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI 

Stanisława Barakońska – przewodnicząca 
Anna Szwej – członek
mgr Krzysztof Kuraś – członek
Krzysztof Skubała – członek

 

DSC_0007