Dzienny oddział

A A A

Dzienny oddział opieki paliatywnej został uruchomiony w 1994 roku w pierwszej siedzibie Stowarzyszenia. Pacjenci korzystający z dziennego oddziału opieki paliatywnej otrzymują opieką medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną oraz uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych.

W Centrum Opieki Paliatywnej PALIUM funkcjonuje oddział dzienny nie finansowany przez NFZ.

Oddział Dzienny jest miejscem wsparcia przeznaczonym dla osób w wieku 65+, zapewniając usługi terapeutyczne, psychologiczne ,duchowne, fizjoterapeutyczne oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Głównym celem jest poprawa jakości życia pacjenta, rozbudzanie, i wzmacnianie wiary we własne możliwości a także odwrócenie uwagi od choroby . Integracja chorego z innymi pacjentami, personelem, wolontariuszami, i bliskimi zapewnia poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz poprawia samopoczucie i podnosi samoocenę. Ośrodek zapewnia pobyt i opiekę przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.00, w tym: wyżywienie dziennie . W ramach działalności oferujemy uczestniczkom kompleksową opiekę pod nadzorem specjalistów podczas pobytu na terenie palcówki: nadzór pielęgniarski, zajęcia fizjoterapeutyczne wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; terapię zajęciową, dostęp do książek , organizowanie imprez okolicznościowych, rocznicowych, spotkań towarzyskich, pogadanki tematyczne np. zajęcia kulturalne i rekreacyjne (krajoznawcze wycieczki 1-dniowe), występy , transport podopiecznych na zajęcia,

W Centrum Opieki Paliatywnej „Palium”,w oddziale dziennym nasi pacjenci,podopieczni mogą skorzystać z kompleksowej rehabilitacji przeciwobrzękowej,głównie fizjoterapię świadczymy w obrzękach limfatycznych u kobiet po mastektomii. Pacjenci też korzystają z różnych ćwiczeń ogólnousprawniających, które mają im pomóc w samodzielnym funkcjonowaniu a jednocześnie poprawić jakość życia. Służymy też innymi zabiegami z dziedziny fizjoterapii , mamy rozwiniętą kinezyterapię.