Wydarzenia

A A A

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej powstało w 1993 roku, jako zrzeszenie ludzi pragnących nieść holistyczną i wielodyscyplinarną pomoc i opiekę cierpiącym w terminalnym okresie chorób przewlekłych i nieuleczalnych. W obecnych czasach, kiedy ludzi potrzebujących i cierpiących próbuje się pozostawić poza marginesem życia – ma to szczególne znaczenie i stanowi swoiste wyzwanie dla osób decydujących się przynosić pomocną dłoń i ulgę w cierpieniu. Opieka hospicyjna i paliatywna spełnia humanistyczną rolę w społeczeństwie wobec osób chorych, często samotnych i pozostawionych samym sobie.Wymierną oceną efektów opieki hospicyjnej i paliatywnej jest stale rosnąca liczba ludzi chorych na przewlekłe i nieuleczalne choroby – i co za tym idzie potrzeba ciągłego usprawniania, modyfikowania i nastawienia opieki paliatywnej na coraz większą populację naszego społeczeństwa>

15 Lat Hospicjum Częstochowskiego – Kalendarium

Rok 1992
23.11.1992r. – Zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Rok 1993
16.03.1993r. – wpis Stowarzyszenia do rejestru Stowarzyszeń
27.05.1993r. – I Walne Zebranie członków

Rok 1994
1994r. – Opieką objętych 280 pacjentów
21.03.1994r. – wynajęcie budynku przy ul. Czarnieckiego 44 (Grażyna i Bogdan Barańscy)
01.07.1994r. – uroczyste otwarcie oddziału terapii zajęciowej – ul. Czarnieckiego 44
25.08.1994. – Rejestracja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Paliatywnej z siedzibą ul. Dekabrystów 17/19 w gabinecie przekazanym do nieodpłatnego użytkowania przez dyrektora Woj. Szpitala Zespolonego dr Mariana Marchewkę.
15.09 – 22.09.1994r. – wizyta wolontariuszy z Padwy w Hospicjum Częstochowskim
23-29.10.1994 – wyjazd do Padwy wolontariuszy z Częstochowy.

Rok 1995
1995r. – Opieką objętych 420 pacjentów
– Pierwsze pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Stowarzyszenia-50 tys.
– Umowa z Wojewódzką Kolumną Transportu Sanitarnego na użyczenie karetki dla zespołów wyjazdowych, oraz pomoc wolontariuszy posiadających własne samochody.
25.04.1995r. – wizyta 42 osobowej grupy amerykańskich działaczy hospicyjnych wraz z małżeństwem Hunter oraz prof. Jackiem Łuczakiem.
01.06.1995r. – Zatrudnienie 1 lekarza i 10 pielęgniarek z Urzędu Pracy
26.07.1995r. – decyzja o utworzeniu pierwszego ½ etatu dla 1 pielęgniarki.
08.1995r. – drugie roboty interwencyjne z Urzędu Pracy (2 lekarzy, 9 pielęgniarek, 1 pracownik administracyjno-gospodarczy)

Rok 1996
1996r. – Opieką objętych 520 pacjentów
– Dofinansowanie działalności z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 50 tys. zł.
– Nadal umowy 6 miesięczne z Urzędem Pracy na tzw roboty interwencyjne. Ponadto duża pomoc wolontariuszy medycznych.
25.05.1996r. – Aktywny udział pracowników Hospicjum w 60 pielgrzymce służby zdrowia na Jasną Górę
02 – 04.09.1996r. – I Konferencja „Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej” – kierownik naukowy prof. Jacek Łuczak
10.1996r. powołano Społeczny Komitet Budowy Hospicjum
– Radni Rady Miasta Częstochowy
– pracownicy Hospicjum,
– wolontariusze,
– duszpasterz, przedstawiciele: nauki i kultury oraz służby zdrowia

Rok 1997
1997r. – Opieką objętych 650 pacjentów
25.01.1997r. – Koncert „Muzyka Straussa” z inicjatywy pana Leszka Hadriana Dyrektora Filharmonii na rzecz budowy Hospicjum w Częstochowie.
16.11.1997r. – I zbiórka przed Kościołami Archidiecezji Częstochowskiej (zebrano 25 tys. zł)
12.1997r. – przekazanie samochodu „Nysa” przez Straż Miejską
20.12.1997r. – koncert charytatywny zespołu New Life M
– Szkolenie pracowników służby zdrowia w Lublińcu z zakresu opieki paliatywnej.

Rok 1998
1998r. – Opieką objętych 650 pacjentów.
09.02.1998r. – otwarcie ośrodka opieki paliatywnej w Lublińcu
– Umowa z RUP – roboty publiczne.
20.-22.02.1998r. – II Konferencja „Etyczne aspekty opieki nad chorymi w stanach terminalnych
13.06.1998r. – Koncert charytatywny – Dziecięca Rewia „Akcent” „Sylaba” z Wyszkowa k/Warszawy
IV Kwartał 1998r. – pilotażowe finansowanie z Ministerstwa Zdrowia opieki zdrowotnej na wniosek Zespołu Opieki Paliatywnej – utworzenie następnych etatów własnych w Stowarzyszeniu.

Rok 1999
1999 – Opieką objętych 781 pacjentów
– Problemy transportowe, zakończono współpracę z Kolumną – zbyt wysokie koszty
14-16.01.1999r. – III Konferencja „Cierpienie terminalnie chorego we współczesnym świecie”
19.01.1999r. – podpisanie pierwszej umowy ze Śląską Regionalna kasą Chorych na świadczenie usług medycznych ZOP Częstochowa i Lubliniec.
26.03.1999r. – problemy transportowe rozwiązane – karetka z Ministerstwa Zdrowia (dzięki prof. Łuczakowi)
20.05.1999r. – spotkanie z gośćmi z Anglii – Państwem Lowel wraz prof. Łuczakiem
17.06.1999r – Wyjście z pacjentami na Jasną Górę na spotkanie z Janem Pawłem II
17.08.1999r. – Zarząd powołuje do ZOP Myszków
01.10.1999r. – powołano Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej podpisując specjalna umowę z RUP na utworzenie nowych stanowisk pracy.
22.11.1999r – dzięki tej umowie zakupiono ze środków RUP 2 samochody.

Rok 2000
2000r. – Opieką objętych 820 pacjentów
W 2000 roku stowarzyszenie posiadało już:
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Częstochowie
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Lublińcu
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Myszkowie
Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie
Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 70 pracowników (w tym 45 pielęgniarek, 7 lekarzy)
– Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla Prezes
W 2000r wykonaliśmy 60 000 wizyt lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych, socjalnych.
14.01.2000r. – przystąpienie do KAFOS (Śląskie Forum Organizacji Socjalnych_
14-16.01.2000r. – IV Konferencja „Humanizacja opieki medycznej nad człowiekiem w terminalnym okresie choroby nowotworowej”
30.01.2000r. – Koncert Violetty Villas
27.04.2000r. – Koncert Formacja Nieżywych Schabuff, Elektryczne Gitary,
09.2000r. – utworzenie sklepu medycznego „Hosp-Med.”
10.10.2000r. – pikieta członków Stowarzyszenia oraz pacjentów w Urzędzie Miasta w sprawie przekazania budynku będącego w posiadaniu urzędu na Hospicjum ze wskazanie budynku przy ul. Krakowskiej 45

Rok 2001
2001r – Opieką objętych 1149 pacjentów
26-28.01.2001r. – V Konferencja „Opieka paliatywna i hospicyjna – Quo Vadis”
10.02.2001r. – Pierwszy Charytatywny Bal Karnawałowy – symboliczne przekazanie kluczy do budynku przy ul. Krakowskiej 45 przez Prezydenta W. Marasa
REMONT
W lipcu rozpoczęły się prace adaptacyjne w budynku przy ul. Krakowskiej 45 Do końca 2001r. wykonano: projekty adaptacji, uzyskano potrzebne zezwolenia, wymieniono stolarkę okienną, częściowo drzwiową, instalację wodno-kanalizacyjna, elektryczną, przeprowadzono prace przygotowawcze do zainstalowania C.O. Koszt 100 000 zł + 70 000 zł darowizny rzeczowe.
14.08.2001r. – zmiana lokalizacji sklepu medycznego w celu lepszego dostępu dla pacjentów.
12.2001r. – otrzymaliśmy Fiata UNO z KRUS – u
– Problemy z zatrudnieniem lekarzy

Rok 2002
2002r. – Opieką objętych 1250 pacjentów
26-27.01.2002r. – VI konferencja „Hospicjum w służbie umierającym”
17.02.2002r. – I Msza św. za zmarłych pacjentów Hospicjum w Archikatedrze Częstochowskiej
22.02.2002r. – Koncert Artura Barcisia
3.09.2002r. – otrzymaliśmy Renault Kangoo od WOŚP
13.09.2002r. – uroczyste otwarcie budynku przy ul. Krakowskiej 45, obchody X-lecia Hospicjum
3.10.2002r. – maj 2003r. – Stowarzyszenie włączyło się po raz pierwszy do Ogólnoświatowej Kampanii „Pola Nadziei”
11-16.11.2002r. – wyjazd przedstawiciela Hospicjum do Niemiec zorganizowany przez Śląskie Forum Organizacji Socjalnych

Rok 2003
2003r. – Opieką objętych 1300 pacjentów
W 2003r. dalsze prace adaptacyjne siedziby Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 45. Wykonano modernizację źródła ciepła i kotłownię olejową w budynku Hospicjum w ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach. Zostało wykonane również ocieplenie i otynkowanie budynku. Wykonano ogrodzenie oraz uporządkowano teren wokół budynku. Koszty remontu wzrosły do 500 tys. zł
24-26.01.2003r. – VII ogólnopolska konferencja „Hospicjum – nowe imię miłości”
16.2003r. – Mecz charytatywny żużlowcy kontra bokserzy z udziałem m.in. P. Salety, Marcina Najmana, Sebastiana Ułamka. Występ Waldemara Koconia
14.05.2003r. – koncert Krzysztofa Krawczyka oraz Waldemara Koconia
09.10.2003r – uroczystość poświęcenia kaplicy, tabernakulum, ołtarza i drogi krzyżowej w Kaplicy pw Bł. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego

Rok 2004
2004 – Opieką objętych 1340 pacjentów
30.01-1.02.2004r. – VIII Konferencja „Służba człowiekowi u kresu życia”
12.04.2004r. – pielęgniarki z Rumunii odwiedzają Hospicjum
3.10.2004r. – Występ artystów Zespołu „Śląsk” oraz „Tęcza” (Inauguracja Kampanii „Pola Nadziei)

Rok 2005
2005r. – Opieką objętych 1496 pacjentów
W 2005 r. dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta Częstochowy ocieplono dach na całym budynku przy ul. Krakowskiej 45. Budynek został podłączony do miejskiej kanalizacji ściekowej. Zlikwidowane zostało szambo ściekowe.
28.01-30.01.2005r. – IX Konferencja „Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości”
05.02.2005r. – Bal Charytatywny na rzecz Hospicjum
18.03.2005r. – Marsz Nadziei dla chorych i cierpiących” – ok. 2000 osób
17.06.2005r. – Sympozjum dla lekarzy różnych specjalności „Leczenie bólu w terminalnym okresie choroby nowotworowej”
08.10.2005r. – Koncert charytatywny Agaty Marcewicz-Szymańskiej na rzecz Hospicjum
Sierpień 2005 – ukazuje się I numer Biuletynu „PALIUM”

Rok 2006
2006 – Opieką objętych 1581 pacjentów
27.01.-29.01.2006r. – X Konferencja „Nie lękajcie się…nadzieja aż do kresu”
29.04.2006r. – II Marsz Nadziei
6.06.2006r. – Inauguracja działalności Akademii Walki z Rakiem
16.10.2006r. – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
25.11.2006r. – W Krakowie na Wawelu odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Pani Annie Kaptacz

Rok 2007
2007 – Opieką objętych 1588 pacjentów
26.01-28.01.2007r. – XI Konferencja „Cierpienie i choroba przeżywana u kresu życia – aktualne dylematy w opiece paliatywnej”
27.04.2007r. – III Marsz Nadziei
17.05.2007r. – Gala Nadziei – Anna Popek Zbigniew Wodecki, Universe
17.10.2007r. – Początek obchodów Jubileuszu 15-lecia, Koncert Zespołu UNIVERSE

Rok 2014
2014 – Opieką objętych 1524 pacjentów
24-26.01.2014r – Międzynarodowa Konferencja Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
„Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się człowiek do niej nie zbliży”
15.02.2014r. – 6 dobroczynny Bal Karnawałowy na rzecz Częstochowskiego Hospicjum dla Dzieci
11.04.2014r. – 10 „Marsz Nadziei” Alejami NMP
20.09.2014r. – podczas Gali Częstochowskich Organizacji Pozarządowych wręczenie nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka dla Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Anna Kaptacz za działalność w organizacjach pozarządowych
28.10.2014r. – podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz przekazał Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej grunt pod budowę nowego hospicjum stacjonarnego w Lubojence w gminie Mykanów
28.10.2014r. – podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego Starosta częstochowski Andrzej Kwapisz przekazał Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej grunt pod budowę nowego hospicjum stacjonarnego w Lubojence w gminie  Mykanów

Rok 2015
2015 – Opieką objętych 1504 pacjentów
22-24.01.2015r. – XIX Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych p.t. „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień?”. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 30 prelegentów
14.02.2015r. – VII Charytatywny Bal Walentynkowy na rzecz Częstochowskiego Hospicjum dla Dzieci. Podczas balu odbyła się aukcja obrazów, gadżetów sportowych, biżuterii
17.04.2015r. – 11 Marsz Nadziei /Plac Daszyńskiego – Al. M.N.P. – Błonia jasnogórskie/
08-10.05.2015r. – XIV Światowy Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (European Association for Paliative Care EAPC) w którym udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
12.09.2015r. – Jubileusz 10 – lecia Akademii walki z Rakiem: spektakl muzyczny „Na ludową nutę” w wykonaniu Chóru Mieszanego „Collegium Musicum”, wystawa obrazów Krystyny Machnik oraz rękodzieła uczestników Akademii Walki z Rakiem
14.12.2015r. – Nagroda „ Szlachetne Serce” dla Stowarzyszenia opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Pani Prezes Anny Kaptacz podczas spotkania członków i sympatyków Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie

Rok 2016
2016 – Opieką objętych 1475 pacjentów
19-21.01.2016r. – XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych p.t. „Hospicjum sztuką życia, sztuka jest pomagać”. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 30 prelegentów.
06.02.2016r. – VIII Charytatywny Bal Karnawałowy na rzecz Częstochowskiego Hospicjum dla Dzieci, aukcja obrazów, gadżetów sportowych, biżuterii.
22.04.2016r. – 12 Marsz Nadziei /Plac J. Daszyńskiego – Al. N.M.P. – Błonia jasnogórskie/
28.04.2016r. – 1 Marsz Nadziei w Blachowni
11.07.2016r. – Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy – omówienie dalszych losów siedziby Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 45a
23-24.08.2016r – Turniej Rosa INVITATIONAL – golfiści dzieciom z Hospicjum dla Dzieci /Pole golfowe Rosa Private Golf Club w Konopiskach/
08.10.2016r. – Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej „Życie i umieranie w bólu: to nie musi się zdarzać”
12.12.2016r. – XI Gala Wolontariatu / statuetka dla Pani Haliny Szczechla tytuł Wolontariusza 2016 roku

Rok 2017
2017 – Opieką objętych 1526 pacjentów
19-21.01.2017r. – XXI Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych p.t. „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę” J.P. II. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 36 prelegentów.
18.02.2017r. – 9. Bal Karnawałowy na rzecz Hospicjum Dziecięcego, aukcja obrazów, gadżetów sportowych, biżuterii, prowadzący Irek Bieleninik
07.04.2017r. – 13. Marsz Nadziei /Plac J. Daszyńskiego – Al. N.M.P. – Błonia jasnogórskie/
24.04.2017r. – II Marsz Nadziei /Blachownia/
19.05.2017r. – 19 maja 2017r. Finał kampanii „Pola Nadziei” w Częstochowie, wręczenie nagród dla laureatów konkursów, występ artystyczny /Klub Politechnik w Częstochowie/
30.09.2017r. – Koncert Stanisława Sojki na rzecz pacjentów Hospicjum Częstochowskiego z okazji Jubileuszu 25 lat Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej /Filharmonia Częstochowska/