Kontakt

A A A

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

42-202 Częstochowa ul. Krakowska 45a
tel./fax (34) 34 35 790, (34) 360-54-91, (34)360-55-37
e-mail dział księgowości: ksiegowosc@hospicjum-czestochowa.pl
NIP 573-11-78-324 REGON 150873476
Bank PeKaO S.A. oddział Częstochowa
15 1240 1213 1111 0000 2379 4368
Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16.03.1993 r.
pod numerem KRS 0000056401