Kontakt

A A A

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zespół Opieki Paliatywnej „Palium”
ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa
Centrum Opieki Paliatywnej „Palium”
ul. Kopernika 17a, 42-217 Częstochowa
 
 
Kontakt:
tel./fax (34) 34 35 790, (34) 360 54 91, (34) 360 55 37
e-mail dział księgowości: ksiegowosc@hospicjum-czestochowa.pl
e-mail Inspektor Ochrony Danych: iod@hospicjum-czestochowa.pl
NIP 5731178324 REGON 150873476
Bank PeKaO S.A. oddział Częstochowa
15 1240 1213 1111 0000 2379 4368
Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16.03.1993 r.
pod numerem KRS 0000056401