Opieka psychologiczna

A A A

Pomoc psychologiczna w hospicjum świadczona jest dla chorych objętych opieką paliatywną oraz dla rodzin i opiekunów w trakcie trwania choroby
i w okresie osierocenia/ żałoby.

Zakres udzielanej pomocy psychologicznej:

Konsultacje psychologiczne
• Interwencje terapeutyczne indywidualne
• Terapia grupowa

Spotkania dla pacjentów odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45a. Spotkania te dają pacjentom możliwość budowania poczucia wspólnoty, możliwość uzyskiwania wzajemnego wsparcia i uczenia się od siebie nawzajem. Głównymi celami pracy grupowej jest m. in. edukacja w zakresie choroby nowotworowej, psychoedukacja dotycząca komunikacji i wyrażania uczuć związanych z chorobą, działania psychoterapeutyczne zmierzające do obniżenia lęku i rozwijania umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Uczestnicy mają również możliwość brania udziału
w terapii zajęciowej i treningach relaksacyjnych.

Grupa wsparcia dla osób osieroconych
Spotkania adresowane są do osób pogrążonych w żałobie, także tych spoza kręgu podopiecznych Hospicjum. Oferujemy pomoc i wsparcie każdemu
w tak ciężkim i wyjątkowym czasie, jakim jest czas żałoby. Wsparcie dla rodzin w żałobie polega na comiesięcznych spotkaniach odbywających się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45a. Celem spotkań jest wspólna Msza Św. i modlitwa w intencji zmarłych osób, budowanie więzi wspólnoty, możliwość prowadzenia nieskrępowanych rozmów, współodczuwania i współprzeżywania problemów związanych ze śmiercią bliskiej osoby, psychoedukacja w zakresie istoty i czasu trwania procesu żałoby, interwencje terapeutyczne i pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Koordynator zespołu psychologów:
mgr Bartosz Wróblewski