Opieka duchowa

Kapelan hospicjum

Ks. dr Tomasz KNOP kapłan archidiecezji częstochowskiej, teolog duchowości, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym, ojciec duchowny w Instytucie Teologicznym w Częstochowie, kierownik duchowy, rekolekcjonista.
telefon służbowy: 514-600-237

więcej

Najbardziej donośny głos Boga

Z ks. dr. Tomaszem Knopem – kapelanem Hospicjum Ziemi Częstochowskiej – o śmierci i o towarzyszeniu w agonii rozmawia Katarzyna Wojnarowska

więcej

Modlitwa za chorych i cierpiących

Modlitwa za chorych i cierpiących
Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi cierpiącymi,
aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je
w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego
przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich
ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna.
Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych,
błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.
Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.
Modlitwa za opiekujących się chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.
Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach.
Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga,
który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

Źródło: http://www.pelplin.home.pl

więcej

Kaplica hospicjum

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w czasie codziennej Eucharystii
poniedziałek, środa, sobota, niedziela o g. 15.00

wtorek, czwartek, piątek o g.12.00

więcej

Święty Zygmunt Szczęsny Feliński

Patron hospicyjnej kaplicy Św. Zygmunt Szczęsny Feliński
Kochajcie się wzajem, żyjcie w jedności i miłości, wspomagajcie się w modlitwie i pracy, módlcie się jedni za drugich”

więcej

Głos człowieka zbliżającego się do śmierci

Wielu różnych ludzi przychodzi mnie teraz odwiedzać. Najbardziej pomagają mi Ci łagodni, kochający, nie osądzający, cierpliwi; chętni by siedzieć cichutko i słuchać.

więcej