Organizacja

A A A

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr Anna Kaptacz – prezes 
lek. med. Urszula Łupińska – wiceprezes 
mgr Krzysztof Petryków – skarbnik 
mgr Izabela Kaptacz – sekretarz 
mgr Aneta Długosz – członek 

KOMISJA REWIZYJNA

mgr inż. Rafał Nemsz – przewodniczący
mgr Małgorzata Socha – wiceprzewodnicząca 
mgr inż. Longin Dobrakowski – członek

SĄD KOLEŻEŃSKI 

Stanisława Barakońska – przewodnicząca 
Monika Łęgowik – członek
Beata Bogus – członek
Aneta Wcisło – członek
Tadeusz Zalasiński- członek

DSC_0007