HOSPICJUM DLA DZIECI

A A A

DSC_0034REJESTRACJA DZIECKA DO HOSPICJUM DOMOWEGO

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI to zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, duszpasterzy i wolontariuszy przygotowanych do świadczenia domowej opieki paliatywnej dla nieuleczalnie chorych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w terminalnym okresie choroby. Dziecko do hospicjum mogą zgłaszać rodzice, opiekunowie prawni lub pracownicy medyczni. Rejestracja może odbyć się poprzez osobiste zgłoszenie rodzica lub opiekuna prawnego oraz telefonicznie.
Hospicjum Domowe Dla Dzieci mieści się przy ulicy Krakowskiej 45a w Częstochowie. Telefon 504017924 (całodobowy), 34 3605491, 34 3605537.
W celu objęcia opieka paliatywna konieczne jest:
• skierowanie do hospicjum domowego dla dzieci,
• ksero kart informacyjnych ze szpitala,
• potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego dziecka,
• zgoda na objęcie opieką przez hospicjum domowe dla dzieci,
• kwalifikacja do hospicjum dla dzieci, której dokonuje lekarz.
Ostateczną decyzję o objęciu dziecka opieką przez hospicjum domowe dla dzieci podejmuje lekarz kwalifikujący z hospicjum.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ W HOSPICJUM DLA DZIECI
Opieką hospicyjną obejmujemy dzieci w promieniu do 100km od siedziby z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego.
Celem opieki paliatywnej w hospicjum dziecięcym jest poprawa jakości życia dziecka oraz jego rodziny i opiekunów.
Zadaniem opieki paliatywnej w hospicjum dziecięcym jest:
• leczenie objawów choroby,
• wsparcie psychologiczne, socjalne, duchowe,
• wsparcie w okresie osierocenia.
Zasadą opieki paliatywnej w hospicjum dziecięcym jest niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużania życia i niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia oraz akceptacja nieuchronnej śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby.