RODO

A A A

Klauzula informacyjna w celu związanym z udziałem w konferencji naukowo-szkoleniowej

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”

Klauzula informacyjna dla pracowników „Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym „Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych (kontrakty) „Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”