RODO

A A A

Klauzula informacyjna w celu związanym z udziałem w konferencji naukowo-szkoleniowej

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym „Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”