Praca zarządu

A A A

Rok 2021

W roku 2021 objęto opieką paliatywną 1617 osób dorosłych i 79 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

 1. Objęto opieką 1020 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;

 2. Udzielono 2 793 porad i wizyt domowych dla 161 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;

 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 178 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;

 4. Objęto opieką 40 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;

 5. Objęto również opieką 55 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.

 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 79 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.

 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 286 chorym.

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Członków zwyczajnych 82 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;W roku sprawozdawczym 2021 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 11 posiedzeń. Podjęto 7 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym w sprawie powołania nowej komórki organizacyjnej, zmiany regulaminu wynagradzania, zmiany regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i w sprawach członkowskich.

W roku 2021 został zorganizowany kurs dla wolontariuszy, w którym wzięło udział 18 osób. W związku z sytuacją epidemiczną wykonywanie wolontariatu było ograniczone. Wolontariusze w miarę możliwości epidemicznych odwiedzali oddział opieki paliatywnej, gdzie wypracowali 317 godzin.

Rok 2020

W roku 2020 objęto opieką paliatywną 1424 osób dorosłych i 76 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

 1. Objęto opieką 963 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;

 2. Udzielono 3006 porad i wizyt domowych dla 168 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;

 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 177 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;

 4. Objęto opieką 116 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;

 5. Objęto również opieką 51 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.

 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 76 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.

 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 290 chorym.

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2020 r.:

Członków zwyczajnych 82 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;W roku sprawozdawczym 2017 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 6 posiedzenia. Podjęto 8 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym w sprawie powołania nowej komórki organizacyjnej, zmiany regulaminu wynagradzania, zmiany regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i w sprawach członkowskich.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii działalność wolontaryjna w 2020 r. została zawieszona.

Rok 2019

W roku 2019 objęto opieką paliatywną 1568 osób dorosłych i 88 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

 1. Objęto opieką 1080 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;

 2. Udzielono 3749 porad i wizyt domowych dla 235 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;

 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 218 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;

 4. Objęto opieką 35 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;

 5. Objęto również opieką 83 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.

 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 88 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.

 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 260 chorym.

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2019 r.:

Członków zwyczajnych 84 osoby; wspierających: 0; honorowych 3; W roku sprawozdawczym 2018 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 5 posiedzeń. Podjęto uchwały w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym w sprawie powołania nowej komórki organizacyjnej, zmiany regulaminu wynagradzania, zmiany regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i w sprawach członkowskich.

W 2019 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził dwie edycje podstawowego kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. Na obie edycje zgłosiło się 120 osób, kurs ukończyło 120 osób przygotowanych do opieki nad pacjentami chorującymi na przewlekłe choroby, niepoddające się leczeniu. W okresie sprawozdawczym zawarto 89 porozumień z wolontariuszami. Z bezpośredniej opieki i pomocy wolontariuszy skorzystało 272 pacjentów obejmowanych opieką paliatywną w oddziale stacjonarnym jak i  w hospicjum domowym wykonując 1487 wizyt. Kontynuowana była współpraca z opiekunami szkolnych kół wolontariatu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zostały przeprowadzone szkolenia i prelekcje z zakresu opieki nad chorymi, komunikacji i wolontariatu. Młodzież została przygotowana do pełnienia  wolontariatu akcyjnego. Wolontariusze pomagali w wypisywaniu, segregowaniu  i roznoszeniu zaproszeń na Mszę w Archikatedrze, roznoszeniu plakatów i ulotek promujących akcje i kampanie społeczne, organizacji akcji i kampanii społecznych. Ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w roku 2019 współpracowało ponad 300 wolontariuszy.

Rok 2018

W roku 2018 objęto opieką paliatywną 1514 osób dorosłych i 84 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

 1. Objęto opieką 1063 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;

 2. Udzielono 3641 porad i wizyt domowych dla 214 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;

 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 237 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;

 4. Objęto opieką 30 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;

 5. Objęto również opieką 89 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.

 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 84 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.

 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 267 chorym.

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2018 r.:

Członków zwyczajnych 84 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;W roku sprawozdawczym 2018 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 6 posiedzeń. Podjęto uchwały w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym w sprawie powołania nowej komórki organizacyjnej, zmiany regulaminu wynagradzania, zmiany regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i w sprawach członkowskich.

W 2018 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził kolejną edycję podstawowego kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. Na kurs prowadzony w listopadzie zgłosiło się 76 osób, kurs ukończyło 35 osób. W okresie sprawozdawczym zawarto 60 porozumień z wolontariuszami. Z bezpośredniej opieki i pomocy wolontariuszy skorzystało 261 pacjentów obejmowanych opieką paliatywną w oddziale stacjonarnym jak i  w hospicjum domowym wykonując 1386 wizyt. Kontynuowana była współpraca z opiekunami szkolnych kół wolontariatu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zostały przeprowadzone szkolenia i prelekcje z zakresu opieki nad chorymi, komunikacji i wolontariatu. Młodzież została przygotowana do pełnienia  wolontariatu akcyjnego. Wolontariusze pomagali w wypisywaniu, segregowaniu  i roznoszeniu zaproszeń na Mszę w Archikatedrze, roznoszeniu plakatów i ulotek promujących akcje i kampanie społeczne, organizacji akcji i kampanii społecznych. Ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w roku 2018 współpracowało ponad 400 wolontariuszy.

Rok 2017

W roku 2017 objęto opieką paliatywną 1480 osób dorosłych i 76 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

 1. Objęto opieką 1045 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;
 2. Udzielono 3847 porad i wizyt domowych dla 219 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;
 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 186 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;
 4. Objęto opieką 30 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;
 5. Objęto również opieką 93 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.
 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 76 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.
 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 273 chorym.

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2017 r.:

Członków zwyczajnych 84 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;W roku sprawozdawczym 2017 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 4 posiedzenia.Podjęto uchwały w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym w sprawie powołania nowej komórki organizacyjnej, zmiany regulaminu wynagradzania, zmiany regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i w sprawach członkowskich.

W 2017 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził kolejną edycję podstawowego kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. Na kurs prowadzony w listopadzie zgłosiło się 45 osób, kurs ukończyło 28 osób. W okresie sprawozdawczym zawarto 62 porozumienia z wolontariuszami. Z bezpośredniej opieki i pomocy wolontariuszy skorzystało 213 pacjentów obejmowanych opieką paliatywną w oddziale stacjonarnym jak i  w hospicjum domowym wykonując 1356 wizyt. Kontynuowana była współpraca z opiekunami szkolnych kół wolontariatu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zostały przeprowadzone szkolenia i prelekcje z zakresu opieki nad chorymi, komunikacji i wolontariatu. Młodzież została przygotowana do pełnienia  wolontariatu akcyjnego. Wolontariusze pomagali w wypisywaniu, segregowaniu  i roznoszeniu zaproszeń na Mszę w Archikatedrze, roznoszeniu plakatów i ulotek promujących akcje i kampanie społeczne, organizacji akcji i kampanii społecznych. Ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w roku 2017 współpracowało ponad 400 wolontariuszy.

Rok 2016

W roku 2016 objęto opieką paliatywną 1436 osób dorosłych i 69 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów.

 1. Objęto opieką 1037 chorych dorosłych oraz ich rodziny przebywających w swoim środowisku domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego;
 2. Udzielono 3472 porad i wizyt domowych dla 157 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej;
 3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 212 chorych z niemożliwymi do złagodzenia w warunkach domowych objawami;
 4. Objęto opieką 30 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej;
 5. Objęto również opieką 89 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.
 6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło opieką 69 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.
 7. Wypożyczono sprzęt medyczny 275 chorym.

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Członków zwyczajnych 84 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;

W roku sprawozdawczym 2016 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 6 posiedzeń.

Podjęto 17 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia

 • w sprawie przystąpieniu do Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie w charakterze członka
 • w sprawie wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej – projektu Budowlano-Wykonawczego „Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową i koniczną przebudową Banku PeKaO S.A. na Hospicjum przy ul. Kopernika w Częstochowie
 • w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 • w sprawie przyjęcia Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
 • w sprawie powołania komisji ds. wyboru kierowników kursów w ramach projektu „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”
 • w sprawie wpisania w poczet nowych członków zwyczajnych
 • w sprawie skreślenia z pocztu członków zwyczajnych

Rok 2015

W roku 2015 opieką paliatywną objęto 1525 osób dorosłych oraz ich rodziny i opiekunów (w tym w ramach hospicjum domowego 1051 osób, w poradni opieki paliatywnej 181 chorych, w opiece stacjonarnej 202 chorych oraz 91 podopiecznych w dziennym oddziale opieki paliatywnej). W Hospicjum domowym dla dzieci objęło opieką w 2015 roku 70 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.

Na dzień 31.12.2015r. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zatrudniało 130 osób.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2015 r.:                       Członków zwyczajnych 84 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;W roku sprawozdawczym 2015 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 10 posiedzeń.Podjęto 17 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia.

W 2015 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził kolejne dwie edycje podstawowego kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. W kursie wzięło udział 41 osób. Na kurs prowadzony w lipcu i sierpniu zgłosiło się 15 osób, kurs ukończyło 12 osób. Na kurs prowadzony w listopadzie zgłosiło się 26 osób, kurs ukończyło 20 osób przygotowanych do opieki nad pacjentami chorującymi na przewlekłe choroby, niepoddające się leczeniu. W okresie sprawozdawczym zawarto 55 porozumień z wolontariuszami. Z bezpośredniej opieki i pomocy wolontariuszy skorzystało 198 pacjentów obejmowanych opieką paliatywną wykonując 569 wizyt.

Pracownicy i wolontariusze uczestniczyli w zorganizowanej przez Stowarzyszenie w dniach 22 – 24 stycznia 2015r. w XIX Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych p.t. „Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień?”. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 30 prelegentów. Wydano kolejne numery biuletynu Palium, zorganizowano szereg akcji, kampanii społecznych, spotkań okolicznościowych (szczegółowy wykaz w sprawozdaniu za rok 2015- Sprawozdanie za rok 2015).

Rok 2014

W roku 2014 opieką paliatywną objęto 1531 osób dorosłych oraz ich rodziny i opiekunów (w tym w ramach hospicjum domowego 1065 osób, w poradni opieki paliatywnej 178 chorych, w opiece stacjonarnej 213 chorych oraz 75 podopiecznych w dziennym oddziale opieki paliatywnej). W Hospicjum domowym dla dzieci objęło opieką w 2014 roku 68 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia. Opieką nad osieroconymi objęto 100 osób w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym. Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego. Wypożyczono sprzęt medyczny 250 chorym.

Na dzień 31.12.2014r. w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zatrudniało 128 osób. Pracownicy w 2014 roku skorzystali z dofinansowania do szkoleń, konferencji i sympozjów organizowanych przez placówki szkoleniowe i kształcące w zakresie opieki i medycyny paliatywnej, leczenia bólu, onkologii i psychoonkologii, opieki długoterminowej, pediatrycznej opieki paliatywnej, leczenia ran, księgowości, rachunkowości i marketingu. Łącznie w kształceniu udział wzięło 50 osób.

W ciągu roku wolontariusze świadczyli pomoc dla chorych dorosłych i dzieci w domach oraz w stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej. Ponadto wolontariusze aktywnie włączali się w akcje charytatywne, zbiórki publiczne, koncerty, dni otwarte i bieżące wydarzenia Hospicjum oraz w prace społeczne na terenie siedziby. Odbyły się 3 zebrania z wolontariuszami, 44 dyżury i 146 spotkania indywidualne z wolontariuszami i z kandydatami na wolontariusza, przeprowadzono kurs dla wolontariuszy, który ukończyło 40 wolontariuszy.

Pracownicy i wolontariusze uczestniczyli w zorganizowanej przez Stowarzyszenie w dniach 24 – 26 stycznia 2014r. w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych Śmierć jest całkowitą zagadką dopóki się człowiek do niej nie zbliży”. W konferencji wzięło udział 250 uczestników z całej Polski, oraz 30 prelegentów z kraju i z zagranicy (USA, Rumunii i Czech). W oddziale opieki paliatywnej i hospicjum domowym odbywały się praktyki i staże dla kadr medycznych pielęgniarek i opiekunów medycznych – w roku 2014 staż odbyło 330 osób.  Wydano kolejne trzy numery biuletynu Palium, zorganizowano szereg akcji, kampanii społecznych, spotkań okolicznościowych (szczegółowy wykaz w sprawozdaniu za rok 2014- Sprawozdanie za rok 2014). W częstochowskim oddziale Akademii Walki z Rakiem prowadzonym przy Stowarzyszeniu w roku 2014 odbyło się łącznie 48 spotkań grupowych, w tym: warsztaty psychologiczne, dyskusje, wykłady psychoedukacyjne – 16 spotkań, 16 spotkań grupy wsparcia, 6 spotkań w ramach zajęć rękodzieła oraz 10 spotkań integracyjnych. Udzielono 104 porad w ramach indywidualnych rozmów psychologicznych. Uczestnicy Akademii Walki z Rakiem korzystali również z zajęć i zabiegów fizjoterapeutycznych.

W roku sprawozdawczym 2014 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 8 posiedzeń.

Podjęto 15 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Ilość członków Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Członków zwyczajnych 83 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;

Dnia 30.06.2014 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zarząd otrzymał absolutorium.

Rok 2013

Dnia 19.06.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zarząd otrzymał absolutorium.

Wybrano władze Stowarzyszenia: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2013 r.: Członków zwyczajnych 82 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;

W roku sprawozdawczym 2013 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 8 posiedzeń. Podjęto 11 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Rok 2012

W roku 2012 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 7 posiedzeń. Podjęto 21 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach członkowskich.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2012 r.: Członków zwyczajnych 81 osoby; wspierających: 0; honorowych 3.

Rok 2011

W roku m 2011 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 9 posiedzeń. Podjęto 17 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach członkowskich.

Komisji Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole.

Do Sadu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden wniosek.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2011 r.: Członków zwyczajnych 79 osoby; wspierających: 0; honorowych: 0;

Rok 2010

W roku 2010 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył dziesięć posiedzeń. Podjęto trzynaście uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach członkowskich

Dnia 23.06.2010 r. odbyło się Walnego Zebrania Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zarząd otrzymał absolutorium. Uchwałą Walnego Zebrania Członków wprowadzono zmiany do statutu dotyczące rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Po przyjęciu rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Hospicjum wybrało nowego członka Komisji Rewizyjnej.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2010 r.: Członków zwyczajnych 85 osoby; wspierających: 0; honorowych: 0;

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych PERFECTUM – AUDIT przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej za rok obrotowy 2009. Wydana opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oceniła, że badane sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi zasadami i ustaleniami zakładowych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi SOHZCz przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz jest kompletne i zgodne z postanowieniami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rok 2009 

W roku 2009 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 10 posiedzeń. Podjęto 25 uchwał w sprawie bieżącej działalności Stowarzyszenia.  Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach członkowskich.

Dnia 20.05.2009 r. podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zarząd otrzymał absolutorium. Walne zebranie wybrało Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2009 r.: Członków zwyczajnych 86 osoby; wspierających: 0; honorowych: 0;

Członkowie zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Rok 2008

W roku  2008 zarząd Stowarzyszenia odbył 14 zebrań, podjęto 53 uchwały w sprawie bieżącej działalności Stowarzyszenia. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach członkowskich.Komisja Rewizyjna w roku 2008 odbyła 4 zebrania, w tym 4 wynikające ze statutu.

Ilość członków Stowarzyszenia: zwyczajnych: 87 osoby; wspierających: 0; honorowych: 0; (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.)

20100617151246.jpg

Dnia 14 maja 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. Zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, zarząd otrzymał absolutorium. Podjęto decyzje o sprawdzeniu zmian do statutu rozszerzając cele statutowe Stowarzyszenia.

Dnia 24 listopada 2008 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia dotyczących działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia, członkowie i pracownicy współpracują z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności

 • Podmitami leczniczymi – przychodniami, szpitalami
 • MOPS-em – opiekunkami społecznymi, pracownikami socjalnymi
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 • Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej
 • Śląskim Forum Organizacji Socjalnych „Kafos”
 • Forum Hospicjów Polskich
 • Polskim Towarzystwem Medycyny Paliatywnej
 • Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej