Nagroda Prezydenta Miasta dla Stowarzyszenia Hospicjum