Modlitwa za chorych i cierpiących

   Modlitwa za chorych i cierpiących

   Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność czuwa nad chorymi  cierpiącymi,

   aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je

   w ofiarę Chrystusa. Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego

   przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich

   ile można, pozwól nieść im ulgę. Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna.

   Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo. Pozwól się realizować powołaniom chorych,

   błogosław wspólnotom chorych. Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.

   Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego. Amen.

  Modlitwa za opiekujących się chorymi
  Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.

  Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach.

  Daj im siłę moralną  i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga,

  który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.

                                                                                              Źródło: http://www.pelplin.home.pl