Szkolenia

Szanowni Państwo,

Po raz dwudziesty mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Jubileuszowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych, na której spotykali się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i paliatywnej. Konferencja odbyła się w dniach 21-23 stycznia 2016r. w Częstochowie a tematem przewodnim konferencji były słowa: „Hospicjum sztuką życia – sztuką jest pomagać.”

Gwarantem najwyższych standardów i jakości naszej Konferencji są osoby i instytucje, które poparły jej organizację. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Wacław Depo,
  • Starosta Częstochowski Andrzej Kwapisz,
  • Naczelna Izba Lekarska,
  • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
  • prof. dr. hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta Śląskiego Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • mgr Anna Kaptacz Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej,
  • dr n. med. Wiesława Pokropska Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej,
  • mgr Izabela Kaptacz Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
  • dr n. med. Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej
  • Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały przyjąć zaproszenie na naszą Konferencję. Jesteście inspiracją do podejmowania kolejnych inicjatyw i dbania o ciągły rozwój opieki paliatywnej w Polce.Dziękujemy za wszelkie wyrazy wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego przedsięwzięcia: członkom Komitetu Naukowego i Organizacyjnego oraz współorganizatorom: Polskiemu Towarzystwu Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Zakładowi Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Kołu Terenowemu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstochowie oraz gospodarzowi miejsca Konferencji Akademii Polonijnej w Częstochowie. Życie to wartość, której bronimy do ostatniego szeptu, do ostatniego tchu, do ostatniego zamknięcia powiek. Niech motto XX Jubileuszowej Konferencji „Hospicjum sztuką życia – sztuką jest pomagać” przyświeca nam w codziennej posłudze chorym terminalnie i podtrzymuje wiarę w sens i wielką wagę idei opieki paliatywnej.

Niezmiernie cieszymy się, że mogliśmy gościć tak wielu znakomitych prelegentów, gości oraz uczestników, którzy swoją obecnością uświetnili nasze wydarzenie.

Za objęcie Konferencji patronatem medialnym dziękujemy: Telewizji Polskiej Katowice, Tygodnikowi Katolickiemu Niedziela, Telewizji Orion, Medycynie Praktycznej, Dziennikowi Zachodniemu, Ogólnopolskiemu Systemowi Ochrony Zdrowia oraz Magazynowi Pielęgniarki i Położnej. Dzięki Wam idea opieki paliatywnej dociera do tysięcy potrzebujących.

prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko,

Kierownik Komitetu naukowego

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

mgr Izabela Kaptacz Kierownik Komitetu organizacyjnego

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

 

mgr Anna Kaptacz

Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

 

Więcej informacji na stronie konferencji po kliknięciu http://hospicjum-konferencja.pl