Akademia walki z rakiem - Działalność Akademii Walki z Rakiem

Akademia Walki z Rakiem oferuje:

  • Indywidualne konsultacje i porady psychologiczne, psychoonkologiczne.
  • Spotkania grupy wsparcia, w trakcie których uczestnicy dzielą się doświadczeniami, wymieniają informacje, rozładowują napięcie emocjonalne, uzyskują i dają wsparcie.
  • Zajęcia warsztatowe, zajęcia edukacyjne w trakcie których uczestnicy zdobywają wiedzę m.in. dotyczącą mechanizmów choroby, sposobów radzenia sobie z nią, z trudnościami, stresem i własnymi emocjami itp.
  • Arteterapia, wykorzystanie procesu tworzenia, rozwój własnej twórczości, autoekspresji, w radzeniu sobie z chorobą.
  • Możliwość korzystania z fizjoterapii.
  • Wspólne wycieczki, imprezy plenerowe, ogniska, wyjścia do kina, teatru itp.

 

Oferta jest nieodpłatna!