Ważne daty

A A A
 • 16.11. 1992 r. Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 • 16.03 1993 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim i wpisane do rejestru Stowarzyszeń.
 • 27.05.1993 r. I Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.
 • Czerwiec 1993 r. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na ul. P.C.K. dr Marian Marchewka przekazał nieodpłatnie na działalność Stowarzyszenia gabinet lekarski w przychodni rejonowej na ul. Dekabrystów 17/19.
 • Marzec 1994 r. wynajęcie budynku przy ul. Czarnieckiego 44 W budynku umieszczono część administracyjną Stowarzyszenia i Zespołu Opieki Paliatywnej, magazyn i wypożyczalnię sprzętu medycznego.
 • Wrzesień – październik 1994 r. wymiana wolontaryjna w wolontariuszami z Padwy
 • 1.07.1994 r. otwarcie Oddziału Dziennego Opieki Paliatywnej potocznie nazywany oddziałem terapii zajęciowej.
 • 01.06.1995r. – Zatrudnienie 1 lekarza i 10 pielęgniarek z Urzędu Pracy
 • 26.07.1995r. – decyzja o utworzeniu pierwszego ½ etatu dla 1 pielęgniarki.
 • Październiku 1996 r. powołano Społeczny Komitet Budowy Hospicjum. W skład komitetu weszli przedstawiciele Rady Miasta Częstochowy, Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Kurii Częstochowskiej.
 • 16 .11.1997 r. I zbiórka przed Kościołami Archidiecezji Częstochowskie
 • 9.02. 1998 r. otwarcie ośrodka opieki paliatywnej w Lublińcu
 • 19.01.1999r. – podpisanie pierwszej umowy ze Śląską Regionalna kasą Chorych na świadczenie usług medycznych ZOP Częstochowa i Lubliniec.
 • 17.08.1999r. – Zarząd powołuje do ZOP Myszków
 • 01.10.1999r. – powołano Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej podpisując specjalna umowę z RUP na utworzenie nowych stanowisk pracy.
 • 14.01.2000r. – przystąpienie do KAFOS (Śląskie Forum Organizacji Socjalnych
 • 10.10.2000r. – pikieta członków Stowarzyszenia oraz pacjentów w Urzędzie Miasta w sprawie przekazania budynku będącego w posiadaniu urzędu na Hospicjum ze wskazanie budynku przy ul. Krakowskiej 45
 • 17.02.2002r. – I Msza św. za zmarłych pacjentów Hospicjum w Archikatedrze Częstochowskiej
 • 13.09.2002r. – uroczyste otwarcie budynku przy ul. Krakowskiej 45, obchody X-lecia Hospicjum
 • 3.10.2002r. – maj 2003r. – Stowarzyszenie włączyło się po raz pierwszy do Ogólnoświatowej Kampanii „Pola Nadziei”
 • 09.10.2003r – uroczystość poświęcenia kaplicy, tabernakulum, ołtarza i drogi krzyżowej w Kaplicy pw Bł. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego
 • 18.03.2005r. – I Marsz Nadziei dla chorych i cierpiących” – ok. 2000 osób
 • Sierpień 2005 – ukazuje się I numer Biuletynu „PALIUM”
 • 6.06.2006r. – Inauguracja działalności Akademii Walki z Rakiem
 • 16.10.2006r. – rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej.
 • 17.10.2007r. – Początek obchodów Jubileuszu 15-lecia, Koncert Zespołu UNIVERSE
 • 11.06.2008r. – w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca remontu i przebudowy hospicjum. Realizowana inwestycja finansowana jest m.in. z gromadzonych od wielu lat środków własnych Stowarzyszenia oraz ze środków Urzędu Miasta
 • 7.07.2008 r. – rozpoczął się remont budynku Hospicjum
 • 24.11.2008 r. – odbyło się Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej
 • 20 maja 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.
 • 8 listopada 2009 r. się zorganizowany przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej „Dzień Otwarty w Hospicjum”. W 2009 r. trwał remont pomieszczeń w budynku Stowarzyszenia Hospicjum. Oddawane były kolejne pomieszczenia m.in. pomieszczenia dziennego oddziału opieki paliatywnej, sale chorych, gabinety pielęgniarskie, lekarskie i psychologiczne, pokoje do zajęć fizjoterapeutycznych oraz kaplica.