informacja o wyborze oferty na Kopernika winda (4)

informacja o wyborze oferty na Kopernika winda (4)