10. finał Pół Nadziei w Częstochowie.

6 maja br. w Klubie Politechnik obyła się uroczystość zakończenia 10 finału kampanii społecznej Pola Nadziei w Częstochowie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a w tym m.in. Grażyna Stramska naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, zarząd Stowarzyszenia Hospicjum z prezes Anną Kaptacz na czele, laureaci konkursów, dzieci i młodzież, wolontariusze.
Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursie plastycznym i literackim oraz za najładniejszy strój żonkilowy podczas Marszu Nadziei.
Uroczystość uświetnił występ Społecznego Ogniska Baletowego i Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie. Nagrody dla laureatów z Częstochowy ufundowane zostały przez Urząd Miasta Częstochowy, a dla pozostałych Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej.
Filmowa relacja z wręczenia nagród pod linkiem poniżej.
http://www.tvorion.pl/index.php?action=show_news&idNews=7981
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Społeczne Ognisko Baletowe
Społeczne Ognisko Baletowe powstało we wrześniu 1958 r. z inicjatywy aktora częstochowskiego Teatru im. A. Mickiewicza – pana Adama Nowakiewicza i jego żony pani Jadwigi Nowakiewicz. Do roku 1991 Społeczne Ognisko Baletowe było prowadzone przez Częstochowskie Towarzystwo Muzyczne. W roku 1992 komitet założycielski składający się z rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do Społecznego Ogniska Baletowego zarejestrował w sądzie rejestrowym Towarzystwo Upowszechniania Sztuki Baletowej „Terpsychora” pod nr KRS 0000112589, które przejęło pieczę nad placówką.
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie sztuki baletowej oraz wychowywanie dzieci kształtując poprzez taniec i muzykę ich osobowość, w duchu dyscypliny wewnętrznej harmonii i piękna. Od 1994 roku stanowisko dyrektora Społecznego Ogniska Baletowego piastuje pani Urszula Brylewska a
bsolwentka działu pedagogicznego Warszawskiej Szkoły Baletowej, a także wieloletnia tancerka – solistka i pedagog Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.  
W naszej placówce swoje marzenia realizuje każdego roku około 270 uczniów w wieku od 4 do 18 lat. Kilkudziesięcioletni okres działalności Społecznego Ogniska Baletowego obfitował w bardzo wiele wydarzeń artystycznych. Najważniejsze z nich to organizowane na zakończenie roku szkolnego popisy taneczne z uczestnictwem wszystkich uczniów, które są sprawdzianem ich umiejętności i jednocześnie wspaniałym widowiskiem.
 
W dorobku artystycznym możemy wymienić:
 

  „Dziadek do orzechów”, muz. Piotr Czajkowski
  „Śpiąca królewna”, muz. Piotr Czajkowski
  „Coppelia”, muz. L. Delibes
  „Kopciuszek”, muz. Sergiusz Prokofiew
  „Calineczka”, muz. mix bajka dla dzieci
  „Cztery pory roku”, muz. A. Vivaldi, A. Mozart, F. Chopin
 „Taniec od średniowiecza do współczesności” – spektakl zawierający różnorodne formy muzyczne i techniki taneczne ·         
 „Miniatury baletowe”, muz. D. Szostakowicz
 „Ziemianie ratujcie swoja planetę” – spektakl ze słowem mówionym do muzyki współczesnej
 „Tańce różnych narodów” – w ramach poznawania innych kultur
 „Tęczowy Chopin” – spektakl zaskakujących aranżacji muzycznych utworów chopinowskich, jak również zaskakujących choreografii stworzony z okazji Roku Chopinowskiego 2010.

 
Nasza placówka organizuje cykliczne występy z okazji „Dni Częstochowy”, pokazy dla dzieci niepełnosprawnych w naszym mieście i okolicach, występy dla Częstochowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Rakiem Piersi „Amazonki”, a także wspieramy naszymi pokazami Hospicjum Częstochowskie i Dom Opieki Społecznej.
Piękno tańca w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Baletowego podziwiano też w innych miastach, jak: Dobrodzień, Bytom, Lubliniec oraz także poza granicami naszego kraju. Co dwa lata wyjeżdżamy na koncerty do Belgii pod patronatem organizacji katolickiej. Uczestniczymy od 2003 roku w Europejskich Festynach w Geel – Belgia integrujących narody całej Europy.
W 2001 roku mieliśmy zaszczyt być oddelegowani przez nasze miasto do udziału w spotkaniach teatralnych „Theaters Spiele – Pforzheim -Niemcy”.
W roku 2005 miasto wytypowało nas na wyjazd do Lourds we Francji z programem kultywującym polskie tradycje narodowe (tańce narodowe) do muzyki Fryderyka Chopina, Ludomira Różyckiego i Witolda Lutosławskiego z okazji „Dni Kultury Polskiej”. Na naszym spektaklu obecny był ówczesny ambasador Polski i młodzi artyści wywarli na nim jak i na całej publiczności wspaniałe wrażenie (oklaski na stojąco).
Tak więc Społeczne Ognisko Baletowe okazuje się być bardzo potrzebną i prężnie działającą placówką kulturalną i edukacyjną na terenie naszego miasta i jego okolic.