20 lat minęło…

Kierując się ideą opieki paliatywnej i hospicyjnej, będąc wiceprzewodniczącą I kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, wraz z grupą swoich koleżanek po fachu oraz ludźmi wrażliwymi na cudzy ból, cierpienie, rozpacz postanowiłam powołać organizację pozarządową – Stowarzyszenie non-profit.
23 listopada 1992r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie przy ul. Kopernika 38 grupa 15 osób powołała do życia Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, przyjęła jego statut oraz powołała Komitet Założycielski (Anna Kaptacz, Jadwiga Tomalska, śp. J. Świątek) i upoważniła go do rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie.
„Zamiast wstydliwego chowania umierającego w najskrytszej części szpitala, pacjent staje się centrum zainteresowania, opieki i troski całego zespołu i rodziny. Również po śmierci trwa opieka nad pogrążonymi w żałobie członkami rodziny zmarłego”.