25 lat Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

„Zamiast wstydliwego chowania umierającego w najskrytszej części szpitala, pacjent staje się centrum zainteresowania, opieki i troski całego zespołu i rodziny. Również po śmierci trwa opieka nad pogrążonymi w żałobie członkami rodziny zmarłego”.

 

 

Kierując się tą ideą Anna Kaptacz, wiceprzewodnicząca I kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, wraz z grupą swoich koleżanek po fachu oraz ludźmi wrażliwymi na cudzy ból, cierpienie, rozpacz postanowiła powołać organizację pozarządową – Stowarzyszenie non profit.

23.11.1992r. w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie grupa 15 osób: Jadwiga Tomalska, Zofia Rakowska, Zofia Ludwikowska, Halina Bieleninik, Edward Kędziorski, Anna Kaptacz, Grażyna Niedbał, Józef Świątek, Maria Szymanek, Maria Kaleta, Krystyna Karda, Krystyna Mizerska, Krystyna Przewieźlik, Bogumiła Kuźniak, Jerzy Wojciech Synowiec; powołała do życia Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, przyjęła jego statut, oraz powołała Komitet Założycielski (A.Kaptacz, J.Tomalska, J.Świątek) i upoważniła go do rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie.

Warto sobie zadać pytanie jak wtedy w Polsce rozwijał się ruch hospicyjny.

Prekursorką w zakresie opieki tego rodzaju była Hanna Chrzanowska, która w 1964r. podjęła inicjatywę opieki pielęgniarskiej-domowej. Miała ona za cel objecie opieką osoby przewlekle chore, umierające we własnych domach.

Początki pierwszego ośrodka hospicyjnego wiążą się z inicjatywą grupy katolików nowohuckiej parafii Arka Pana, którzy postawili sobie za cel, otoczenie miłością cierpiących, w tym również chorych na nowotwór (1972r.).

29.09.1981r. zarejestrowano w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Chorych – hospicjum, które 1989r. przystąpiło do budowy pierwszego hospicjum stacjonarnego w Polsce.

Hospicjum Pallotinum w Gdańsku było drugim ośrodkiem w Polsce. Działalność tego ośrodka zapoczątkował w roku 1984 nieodżałowany śp. Ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC.

W 1985r. powstało trzecie Hospicjum Św. Jana Kantego w Poznaniu.

W latach 1989 – 1989 powstały hospicja w: Białymstoku, Elblągu, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Płocku, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.

Lata dziewięćdziesiąte to rozwój profesjonalnej opieki paliatywnej. W 1991r. Sejm RP uchwalił ustawę o zakładach opieki zdrowotnej.

17.02.1991r. na zjeździe zespołów hospicyjnych w Wesołej k/Warszawy powołano Ogólnopolską Radę Hospicjów, która w maju 1991 roku przekształciła się Ogólnopolskie Forum Ruchu Hospicyjnego.