Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.

Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości.

Stąd też czas, który Bóg nam daje i przedłuża,

jest znakiem hojności Ojca, który chce bez końca miłować.

Czas to miłość (…) Nie mówmy więc o tym, co będzie później,

bo nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić,

co nagotował Bóg tym, którzy Go miłują”.

(bł. Stefan kard. Wyszyński)

7 lutego, w wieku 75 lat, w 51. roku kapłaństwa, odszedł do Pana śp. ks. prałat Tadeusz Wójcik, wieloletni kapelan naszego Hospicjum.

Ksiądz Tadeusz z pełnym poświęceniem służył Bogu i drugiemu człowiekowi. Dewizą jego pracy duszpasterskiej były słowa benedyktyńskiej zasady: „ora et labora” czyli „módl się i pracuj”. To motto życiowe realizował nie tylko jako proboszcz i budowniczy parafii Miłosierdzia Bożego w Zawierciu, ale również jako wieloletni kapelan Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, z którym był związany od 1996 roku. Swą pracą wspierał najciężej chorych i ich bliskich. Poprzez obecność, rozmowy, uśmiech, okazywaną troskę, towarzyszył pacjentom w niesieniu krzyża cierpienia i bólu. Jak sam podkreślał – „opieka nad innymi to powołanie”. Jako kapelan hospicjum, przygotowując swoich pacjentów na spotkanie z Bogiem, to powołanie realizował przede wszystkim przez modlitwę i sprawowane sakramenty. Ostatnie miesiące życia spędził w hospicjum jako pacjent. Trudne doświadczenie choroby jeszcze bardziej zjednoczyło go z tymi, którym służył – pacjentami i z Bogiem.

Chociaż wiadomość o śmierci śp. ks. prałata Tadeusza Wójcika przyjęliśmy z głębokim smutkiem i żalem to jednak mamy nadzieję, że za trud swojej pracy na ziemi odebrał już swoją nagrodę w niebie.

Księże Tadeuszu jako Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Częstochowskiej, cały personel, wolontariusze, pacjenci i ich bliscy dziękujemy za Twoje życie, obecność wśród nas, za Twoją wiarę i wszystko czego nas nauczyłeś. Do zobaczenia w niebie!