CZYSTE RĘCE –PLUS DLA CIEBIE

CZYSTE RĘCE –PLUS DLA CIEBIE
 
Celem konkursu jest stworzenie koncepcji i zrealizowanie działania polegającego na skutecznym nauczaniu i umacnianiu postaw wśród personelu medycznego, pacjentów, osób odwiedzających zasad prawidłowej higieny rąk. Przybliżenie konsekwencji braku jej stosowania oraz roli personelu medycznego i/lub pozostałych osób szerzeniu zakażeń za pośrednictwem rąk. 
Akcję przeprowadzono 25.09.2012 roku na terenie Hospicjum Stowarzyszenia Ziemi Częstochowskiej na ul. Krakowskiej 45 A. Udział w niej wzięło 40 dzieci, wraz z opiekunami, w wieku 3-6 lat z Przedszkola nr 51 w Częstochowie. Podczas trwania zajęć o charakterze zabawowo-warsztatowym realizowano wyżej wymienione cele. 
Dzieci uczyły się prawidłowej procedury mycia rąk pod okiem doświadczonych pracowników służby zdrowia. Za pomocą rysunków obrazowały negatywne konsekwencje nie stosowania się do procedur medycznych. Poprzez gry i zabawy zdobywały niezbędne informacje na temat korzyści jakie wiążą się z utrzymywaniem „czystych rączek”.Link do filmu