Doroczne sadzenie żonkili – Hospicjum w Częstochowie

4 października 2012 r w ogrodach Hospicjum Częstochowskiego odbyła się doroczne sadzenie żonkili połączone również z wydarzeniem jakim są „Głosy dla Hospicjów” (Voices for Hospices). Przy pięknej słonecznej pogodzie uczestnicy wysłuchali bieżącej informacjo o działalności Hospicjum, którą przedstawiła Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia. Następnie w ramach „Głosów dla Hospicjów” obył się recital Marii Ciszewskiej z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego oraz Zespołu Wokalnego Pluszowy Miś  ze Szkoły Podstawowej nr 19. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Adrian Staroniek – Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienie i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy, Agnieszka Danielewska – przedstawiciel Starosty Częstochowskiego, radni miasta Częstochowy: Krzysztof Świerczyński, Janusz Danek, członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Artur Kaptacz – Prezes Hosp-Med, ks. Tomasz Knop – Kapelan Hospicjum, pracownicy i wolontariusze. Obecni byli także pacjenci Hospicjum. Dzieci i młodzież reprezentowały delegacje ze Szkoły Podstawowej nr 19 i nr 21, Gimnazjum nr 6, Zespołu Szkół nr 15, Liceum im. H. Sienkiewicza, im J. Dąbrowskiego, im. A. Mickiewicza, im. W. Andersa oraz z Liceum Samorządowego. Szczególną grupa byli podopieczni z Domu Dziennego Pobytu prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Na zakończenie tego spotkania odbyło się poświęcenie kapliczki znajdującej się w ogrodach hospicyjnych, która położona jest vis a vis okien stacjonarnego Oddziału Opieki Paliatywnej. 
Wdzięczność za obecność i okazane wsparcie w imieniu pacjentów wyrazili śpiewem pani Barbara i pan Jan – wolontariusze hospicyjni. 
Warto zaznaczyć że sadzeniom żonkili towarzyszyła szkocka muzyka w wykonaniu Eweliny Gajek z Orkiestry Pipes&Drums Częstochowa.