Finał Kampanii Pola Nadziei 2015/2016

Kampania Pola Nadziei 2015/2016 dobiegła właśnie końca. Był to wyjątkowy czas jedności, zrozumienia oraz wzajemnego wsparcia. Jak co roku, Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej przygotowało szereg wydarzeń uświadamiających społeczeństwo, o tym jak wielką moc ma troska o drugiego człowieka. Pola Nadziei 2015/2016 swój uroczysty finał miały w środę 18 maja w częstochowskim Klubie Politechnik.

Pola Nadziei to ogólnoświatowa kwesta na rzecz hospicjów i ich podopiecznych. To też okazja do przedstawienia społeczeństwu idei opieki paliatywnej i hospicyjnej. To czas, kiedy głośno mówimy o codziennych potrzebach osób wymagających opieki hospicyjnej oraz ich bliskich. W swoich przekazach i działaniach w ramach Kampanii Pola Nadziei nie zapominamy również o osobach aktywnie zaangażowanych w pomoc innym: pracownikach i wolontariuszach hospicyjnych.
Wszelkie wydarzenia w ramach Kampanii Pola Nadziei, jak co roku organizowane i koordynowane były przez Hospicjum Częstochowskie, które ma swoją siedzibę przy ulicy Krakowskiej 45a. To właśnie z naszej inicjatywy, 22 kwietnia Alejami Najświętszej Maryi Panny przeszedł Marsz Nadziei, manifestujący potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Przy okazji Marszu Nadziei spośród uczestników została wyłoniona najlepiej przebrana szkoła i grupa.
Akcja Pola Nadziei jest okazją do uwrażliwienia najmłodszych i pokazania im, jaką satysfakcję daje człowiekowi pomaganie innym. Dla dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Kolażowo-Nadziejowo” oraz konkurs literacki „Poezjowo-Żonkilowo”. Zachęciliśmy je tym samym do zastanowienia się nad zagadnieniami przemijania, pomagania i przywracania nadziei, pozwalając na wyrażenie swojego zdania poprzez akt artystyczny.
Uroczysty finał Kampanii Pola Nadziei w częstochowskim Klubie Politechnik poprowadził wyjątkowy duet: Agata Hutyra i Krzysztof Niedźwiecki. To właśnie tego dnia, 18 maja, wręczyliśmy nagrody laureatom konkursu plastycznego literackiego, oraz konkursu na najlepsze przebranie podczas Marszu Nadziei. Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia Grażyna Stramska-Świerczyńska.
O wyjątkową atmosferę zadbał Dziecięcy Zespół taneczny Kontra, od 2004 roku propagujący kulturę i edukację artystyczną wśród dzieci i młodzieży. Kontra to w sumie ponad stu młodych tancerzy, którzy realizują się poprzez prezentację swoich umiejętności na różnorodnych imprezach w całej Polsce. Przede wszystkim jednak mają wielkie serca – bardzo chętnie angażują się we wszystkie akcje charytatywne.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i dziękujemy za olbrzymie zainteresowanie konkursami. Dziękujemy również wszystkim, którzy zdecydowali się przyłączyć do wspólnego celebrowania ogólnoświatowego święta idei opieki hospicyjnej. Pomaganie jest sztuką, dlatego warto wyrazić swój solidaryzm z podopiecznymi hospicjum i pozwolić wzrastać swojemu wewnętrznemu Polu Nadziei.

13214537_1328583337157208_74586391_o 13223464_1328584147157127_913241638_o 13225160_1328583813823827_103401139_o 13230740_1328584120490463_1877480646_o 13230823_1328584073823801_612218210_o 13230882_1328583343823874_87066078_o 13234587_1328583887157153_1295040289_o 13234823_1328583387157203_646686613_o 13235075_1328583247157217_1884192153_o 13262218_1328583333823875_14279277_o 13262228_1328583817157160_305951448_o 13262432_1328583583823850_175253841_o