Finał Pól Nadziei w Częstochowie

15 maja w Klubie Politechnik już po raz 13 odbył się finał kampanii Pola Nadziei. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia na czele z Anną Kaptacz prezesem Stowarzyszenia oraz przedstawiciele władz z przewodniczącym Rady Miasta Częstochowy Zdzisławem Wolskim i zastępcą prezydenta miasta Częstochowy Jarosławem Marszałkiem. Nie zabrakło oczywiście dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli ze swoimi wychowawcami, a w tym laureatów i uczestników konkursu plastycznego, literackiego oraz na „Żonkilowe Pola Nadziei. Nagrody w konkursach dla uczestników z Częstochowy ufundowane zostały ze środków Urzędu Miasta Częstochowy. Natomiast dla laureatów z powiatu częstochowskiego nagrody ufundowane zostały ze środków własnych Stowarzyszenia „Hospicjum”.

W części artystycznej wystąpił Zespół Wokalny „Pluszowy Miś” z Zespołu Szkół nr 15 w Częstochowie oraz soliści Studia Piosenki z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku.

W ramach 13 edycji społecznej kampanii Pola Nadziei organizowanej przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej we współpracy i przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Częstochowy zorganizowany został konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży. Konkursy organizowane były również na terenie Kłobucka i Myszkowa.
Do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 150 prac plastycznych, z których zgodnie z regulaminem zostało zakwalifikowanych 130 prac. Do konkursu literackiego zgłoszonych zostało 20 prac i wszystkie zostały zakwalifikowane.

W czasie kampanii rozprowadzonych zostało ponad 8000 szt cebulek żonkilowych i ponad 1000 szt przypinek żonkilowych. Obył się również Marsz Nadziei w którym wzięło udział około 300 uczestników.