Gala Jubileuszowa z okazji 20 lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

16 marca 2013 r w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 20 lecia Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Na początku części oficjalnej wystąpiła Anna Kaptacz- Założycielka i Prezes Stowarzyszenia, która przedstawiła najważniejsze wydarzenia z historii Hospicjum. Następnie głos zabrali Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy oraz Halina Synakiewicz – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Po nich, prowadzący uroczystość – Robert Dorosłwaski, odczytał nadesłane listy gratulacyjne. Swoje życzenia nadesłali m.in.: prof. dr hab. n. med. Jacek Łuczak – Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej , dr n. med. Jolanta Stokłosa – Prezes Forum Hospicjów Polskich, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej.Z kolei odbyło się wręczanie okolicznościowych medali i statuetek dla osób zasłużonych Hospicjum Częstochowskiemu (nie wszystkie osoby mogły jednak przybyć z przyczyn obiektywnych – choroby, śmierci i innych ważnych okoliczności).
 
Wręczenia medali dokonali Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, Urszula Łupińska – Wiceprezes, Izabela Kaptacz – Sekretarz, Krzysztof Petryków – Skarbnik, Aneta Długosz – Członek Zarządu. Najpierw wyróżniono osoby tworzące Komitet Założycielski Stowarzyszenia. W skład Komitetu Założycielskiego wchodziły następujące osoby: Jadwiga Tomalska, Zofia Rakowska, Zofia Ludwikowska, Halina Bieleninik, Edward Kędziorski, Grażyna Niedbał, Józef Świątek, Maria Szymanek, Maria Kaleta, Krystyna Karda, Krystyna Mizerska, Krystyna Przewieźlik, Bogumiła Kuźniak, Jerzy Wojciech Synowiec.Następnie medalami uhonorowano osoby wchodzące w skład poprzednich Zarządów, a były to: Władysława Brzozowska, Wojciech Debudaj, Longin Dobrakowski, Robert Gradoń, Beata Grzyb, Barbara Huras, Piotr Kabus, Grzegorz Kukla, Bogumiła Kuźniak, Marzena Małasiewicz, Magdalena Osińska, Ryszard Petryński, Cezary Podhorski, Jadwiga Tomalska, Tadeusz Zalasiński. 
 
Szczególne podziękowania skierowano również do osób, które popierały ideę opieki hospicyjnej i pomagały rzeczowo, finansowo i instytucjonalnie w rozwoju Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, pełniąc ówcześnie lub aktualnie określone funkcje. Osobami tymi były: Barbara Głąb – Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Częstochowy, Anna Kruczek – Prezes KAFOS, Andrzej Kwapisz – Starosta Powiatu Częstochowskiego, Marian Marchewka – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Witolda Orłowskiego w Częstochowie, Marek Piekarski – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Jolanta Stokłosa – Prezes Forum Hospicjów Polskich, Grażyna Stramska – Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, Halina Synakiewicz – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie, Ryszard Szczuka – Prezes spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” w Częstochowie, Krzysztof Szmaciarski – lekarz wojewódzki, Bogumiła Tatarowicz – wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia, ks. Ryszard Umański – Zastępca Dyrektora Radia FIAT, Dariusz Wojciechowski – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Wojciech Zieliński – lekarz wojewódzki oraz Robert Dorosławski – Dyrektor Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie.Wyróżniono również częstochowskie media: Telewizję ORION, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, „Gazetę Częstochowską”, redakcję „Gazety Wyborczej” w Częstochowie, „Dziennik Zachodni”, Radio Jasna Góra, Katolickie Radio „FIAT”.
 
W sposób szczególny Zarząd Stowarzyszenia podziękował i wręczył okolicznościowe statuetki profesorowi dr hab. n. med. Jackowi Łuczakowi i ks. Jerzemu Kuliberdzie.
Uchwałą nr 11/2012 oraz nr 12/2012 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej z dnia 20 czerwca 2012r. nadano tytuły Honorowego Członka Stowarzyszenia Profesorowi Jackowi Łuczakowi – promotorowi opieki paliatywnej w Polsce oraz księdzu Jerzemu Kuliberdzie – byłemu Duszpasterzowi Służby Zdrowia za wsparcie udzielane Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.Statuetki otrzymali także prezydenci Miasta Częstochowy różnych kadencji: Wiesław Maras, Halina Rozpondek, Tadeusz Wrona, którzy okazywali swoją przychylność i wrażliwość na los podopiecznych i popierający prowadzone przez Stowarzyszenie działania.
Na zakończenie części oficjalnej obchodów 20 lecia została uhonorowana i otrzymała szczególne podziękowania Anna Kaptacz, która miała największy wpływ na rozwój Stowarzyszenia, będąc jego założycielką i prezesem od 20 lat. Statuetkę i bukiet kwiatów wręczyli jej Małgorzata Socha – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Krzysztof Petryków – Skarbnik Zarządu. 
Po krótkiej przerwie, w części artystycznej, jubileuszowe obchody uświetnił występ Eleni z zespołem, która urzekła publiczność swoim śpiewem, tekstami piosenek i muzyką pełną ciepła i szczególnego piękna. Po jej występnie również ona otrzymała okolicznościowe podziękowanie medal jubileuszowy.