Głosy dla hospicjów

Głosy dla hospicjów10 października 2013 r. w kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej odbył się koncert w ramach akcji „Głosy dla hospicjów” czyli ogólnoświatowych wydarzeń kulturalnych mające na celu propagowanie idei opieki hospicyjnej. Po mszy św., której intencją byli podopieczni hospicjum, odbył się koncert Chóru Mieszanego CANTILENA z Parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie pod dyrekcją Marioli Jeziorowskiej oraz Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej CANTO CANTARE pod dyrekcją Przemysława Jeziorowskiego.Chóry wystąpiły bezinteresownie, dając tym samym dar dla Hospicjum Częstochowskiego.