Jubileusz 25-lecia

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej istnieje już 25 lat! Na swoim koncie ma setki odbytych wizyt, pomoc tysiącom pacjentów oraz miliony przejechanych kilometrów. „Soyka dla Hospicjum – Jubileusz 25-lecia SOHZC” to wyjątkowy koncert, na który Stowarzyszenie 30 września zaprosiło do Filharmonii Częstochowskiej wszystkich swoich Przyjaciół, by wspólnie uczcić ćwierćwiecze działalności.

W Hospicjum Częstochowskim prowadzonym przez Stowarzyszenie opieką paliatywną i hospicyjną objęte są dzieci i dorośli, a pomoc ofiarowana jest bezpłatnie w ramach hospicjum stacjonarnego oraz domowego. – Jesteśmy profesjonalnym zespołem o dużym doświadczeniu w dziedzinie opieki paliatywnej, co pozwala nam na świadczenie usług w zakresie leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej. Każdego dnia udzielamy pacjentom i ich bliskim wsparcia psychicznego, duchowego oraz społecznego – podkreśliła w swoim wystąpieniu Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia.

W ciągu 25 lat pomoc w Hospicjum Częstochowskim uzyskało ponad 25 tys. dorosłych pacjentów i 500 dzieci oraz ich rodzin, zarówno w trakcie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Stowarzyszenie realizuje ponad 1000 wizyt miesięcznie, a rocznie pokonywanych jest około 650 tys. kilometrów do domów pacjentów. Troską objęci są pacjenci z terenu byłego województwa częstochowskiego. Ponadto Stowarzyszenie edukuje i uwrażliwia społeczeństwo na potrzeby osób znajdujących się w terminalnym stadium choroby.

Uroczystość 25-lecia rozpoczął krótki film dokumentalny, który we wzruszający sposób przybliżył zasady działalności hospicjum oraz pokazał, w jaki sposób wygląda typowy dzień naszych podopiecznych, pracowników i wolontariuszy. Zebranych w filharmonii gości w imieniu całego Stowarzyszenia powitała jego prezes Anna Kaptacz. Głos zabrali również: Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Dariusz Jadczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosław Soborak. Swoją obecnością zaszczycił nas również poseł na Sejm VIII kadencji Tomasz Jaskóła.
Jubileusz jest okazją do pewnych podsumowań oraz możliwością docenienia tych, którzy od zawsze poświęcają swój czas na pomoc innym. Od wielu lat przyczyniają się do rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz wsłuchują się w problemy chorych. Nagrodami uhonorowani zostali ci, którym idea hospicyjna jest szczególnie bliska, a wśród nich znaleźli się: Anna Bohnia (za zaangażowanie, optymizm i przekazywanie pozytywnej energii wolontariuszom), Agata Ochota-Hutyra (za otwartość, wewnętrzne dobro oraz serdeczność, z jaką wspiera wszelkie hospicyjne projekty), Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński (za gotowość do wspierania kampanii społecznych propagujących ideę hospicyjną oraz zrozumienie trudów, jakie niesie ze sobą opieka nad pacjentami), senator Ryszard Majer (za wspieranie inicjatywy rozbudowy hospicjum oraz walkę o ułatwienie dostępu do opieki paliatywnej osobom potrzebującym), senator Artur Warzocha (za uczestnictwo w kampaniach społecznych organizowanych przez Stowarzyszenie oraz wspieranie inicjatywy powiększenia hospicjum), dr n. med. Jadwiga Pyszkowska (za wsparcie merytoryczne w przedsięwzięciach naukowo-szkoleniowych Stowarzyszenia). Nagrodę w imieniu Ryszarda Majera oraz Artura Warzochy odebrała Grażyna Matyszczak, a w imieniu Andrzeja Szewińskiego za wyróżnienie podziękowała jego żona Aneta Szewińska.

Za zasługi dla województwa śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego wyróżnił prezes Stowarzyszenia Annę Kaptacz (złota odznaka honorowa) oraz dyrektora ds. organizacji i zarządzania Stowarzyszenia Artura Kaptacza (srebrna odznaka honorowa). Natomiast całe Stowarzyszenie uhonorowane zostało przez Regionalną Organizację Pracodawców w Częstochowie statuetką oraz podziękowaniami za trud i wkład pracy w opiekę nad pacjentami.
Głównym punktem wieczoru był koncert artysty wszechstronnego – kompozytora, jazzmana i pianisty. Stanisław Soyka zaczął śpiewać w wieku 7 lat i od tamtej pory zaskakuje nas swoją twórczością, angażując się w ciekawe muzyczne projekty. Jego częstochowski recital był szczególny i niepowtarzalny, bo wykonany z myślą o podopiecznych hospicjum. Całkowity dochód z wydarzenia wesprze pacjentów Hospicjum Częstochowskiego przy ul. Krakowskiej 45a oraz ich rodziny, wpływając na poprawę jakości ich życia.
Wydarzenie połączone było z premierą IV edycji charytatywnego kalendarza „Hospicjum sztuką życia”, w którym pojawiły się znane osobistości świata kultury i sportu, m. in. Kinga Rusin, Ewa Farna, Sonia Bohosiewicz oraz zespół Pectus. Projekt ten co roku przekazuje odbiorcom, że życie w hospicjum też jest piękne i wartościowe. Kalendarz na 2018 rok trafi do darczyńców oraz przyjaciół wspierających hospicjum.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie. Zaszczycając nas swoją obecnością okazali Państwo wsparcie i solidaryzm z osobami objętymi opieką paliatywną i hospicyjną. Uczciliście również Państwo naszą wieloletnią pracę z potrzeby serca na rzecz drugiego człowieka.