Kapelan hospicjum

Ks. Kazimierz Gajda – Kapelan Hospicjum

Kapelan w hospicjum  towarzyszy chorym i udziela sakramentów. Kapelan opiekuje się chorym i jego rodziną, a także całym personelem. Przychodzi tym ludziom z pomocą przy zetknięciu się ze śmiercią u pacjenta czy bliskiej osoby. Kapelan również informuje społeczność, czym jest hospicjum a także je promuje. Ważną rolą kapelana są rekolekcje, spotkania i cały wymiar edukacji, która się dokonuje na poziomie parafialnym i diecezjalnym. Oczywiście najszerszym zakresem jest edukacja społeczna na temat końca życia. Kapelan musi bardzo świadomie, zgodnie z nauczaniem Kościoła, mówić o hospicjach i o obronie życia ludzkiego, kiedy u drzwi czai się eutanazja.
Opieka paliatywno – hospicyjna, która powstała we współpracy ścisłej z Kościołem i jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego wymieniona, to właściwa forma pomocy człowiekowi u kresu życia, która jest wyzwaniem dla ludzi, którzy w Kościele chcą realizować swoje powołanie. To jest wyzwanie do tego, by być dobrym kapelanem a nawet, jeśli się jest na parafii, można w prostym wymiarze pomagać ludziom u kresu życia, bo tak naprawdę przy każdej parafii może istnieć wolontariat hospicyjny.
Trzeba iść i pomagać, odwiedzić starszego czy chorego człowieka, porozmawiać z nim i nauczyć się czegoś najważniejszego, że w każdym cierpiącym i chorym człowieku możemy dostrzec oblicze cierpiącego Chrystusa.
Zachęcamy wszystkich do modlitwy za chorych i cierpiących a także za opiekujących się chorymi!