Konferencja „Informacja i edukacja zdrowotna”

W dniu 5 grudnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej pt. „Informacja i edukacja zdrowotna” w ramach zadania  „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń  onkologicznych”.Konferencję otworzyła prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej mgr Anna Kaptacz. Następnie głos zabrała Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta mgr Grażyna Stramska-Świerczyńska, w imieniu Pana Prezydenta Częstochowy i własnym przywitała uczestników życząc owocnych obrad, poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń w zakresie poszerzenia pakietu opieki dla mieszkańców miasta Częstochowy.

Pierwszym zagadnieniem omówionym podczas Konferencji przez mgr Annę Kaptacz było przedstawienie niefarmakologicznych metod postępowania przeciwbólowego, które mogą ułatwić życie pacjentów z bólem przewlekłym. Mgr fizjoterapii Przemysław Miodek, przedstawił zagadnienia związane ze zdrowym trybem życia, głównie aktywnością fizyczną, której obecnemu pokoleniu znacząco brakuje. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie Koordynatora Wolontariatu mgr psychologii Agnieszki Banaszkiewicz. Przybliżyła założenia i formy realizowanego wolontariatu w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, porównując wolontariat do wspinaczki wysokogórskiej, do której należy się przygotować. Nowym projektem realizowanym przez Hospicjum jest wolontariat szkoleniowy, do którego zapraszała koordynator wolontariatu. Opiera się on w prowadzeniu wszelkich form edukacji dzieci i młodzieży z zakresu możliwości pomocy, wsparcia i pobudzaniu wrażliwości wobec ludzi cierpiących i umierających. Pierwsze prelekcje w szkołach i przedszkolach cieszą się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie pierwszej części spotkania z Okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego na 5 grudnia, wręczono podziękowania i nagrody dla najlepszych Wolontariuszy Stowarzyszenia „Hospicjum” za zaangażowanie w wolontariat akcyjny i wolontariat medyczny realizowany dla pacjentów objętych opieką paliatywną w hospicjum domowym, które obejmuje opieką ponad 300 chorych dziennie, oraz oddziale stacjonarnym liczącym 15 łóżek.

Po przerwie kawowej odbyła się druga część Konferencji poświęcona całościowemu podejściu do leczenia bólu i najnowszym doniesieniom w tym zakresie. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność systematycznego i ciągłego leczenia bólu przewlekłego. Sesję rozpoczął lek. med. Artur Pakosz prezentując klasyfikację bólu, mechanizmy powstawania różnych rodzajów bólu, zagadnienia rozpoznawania bólu przewlekłego, kwalifikację do farmakoterapii oraz współczesne zasady leczenia bólu przewlekłego. Obszerną charakterystykę oraz metody leczenia o szczególnych rodzajach bólu – bólu neuropatycznego oraz bólu przebijającego omówił dr n. med. Marcin Janecki z Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej ŚUM. Ostatnie wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej w woj. śląskim i opolskim dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej dotyczyło aktualnych wytycznych dotyczących wystawiania recept Rpw w leczeniu bólu przewlekłego.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej dysponuje szczegółowymi informacjami na temat poruszanych zagadnień. Osoby, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w Konferencji, mogą otrzymać powyższe materiały szkoleniowe w siedzibie Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej przy ul. Krakowskiej 45a.

DSC_6343 DSC_6336 DSC_6368

DSC_6319 DSC_6349 DSC_6378