Konferencja w ramach programów zdrowotnych

4 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się konferencja edukacyjno-informacyjna pt. „Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń onkologicznych” w ramach Programu Zdrowotnego dla miasta Częstochowy. Konferencję otworzyły okolicznościowe wystąpienia Izabeli Kaptacz – Sekretarza Stowarzyszenia „Hospicjum”, Zdzisława Wolskiego – Przewodniczącego Rady Miasta oraz Janusza Danka – Radnego i Przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Miasta. Wśród gości w konferencji uczestniczyli również Grażyna Stramska-Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia oraz Krzysztof Petryków – Skarbnik Stowarzyszenia. Następnie odbyło się wystąpienie dr Wandy Terleckiej, lekarza pulmonologa, która przedstawiła wykład związany z profilaktyką raka płuc, a Krzysztof Kuraś – psycholog, mówił o emocjach towarzyszących pacjentom w sytuacji rozpoznania choroby nowotworowej. W drugiej części konferencji wystąpił ks. dr Tomasz Knop, który przedstawił aspekty przeżywania żałoby przez dziecko i postawach jakie w tym względzie powinni zająć dorośli. Z kolei Agnieszka Banaszkiewicz, koordynator wolontariatu, zaprezentowała na czym polega i jak funkcjonuje wolontariat hospicyjny. Na zakończenie konferencji wręczone zostały nagrody i wyróżnienia „Hospicyjny Wolontariusz Roku”. W konferencji wzięło udział 80 osób, w tym liczne grono nauczycieli i pedagogów oraz młodzieży z częstochowskich szkół.