Marsz Kłobuck

11 kwietnia w Kłobucku odbył się I Marsz Nadziei.
Wzięło w nim udział kilkuset uczestników. Wśród zaproszonych gości obecny był Krzysztof Nowak – Burmistrz Kłobucka i Anna Kaptacz – Prezes Stowarzyszenia Hospicjum.Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli z Kłobucka, Kamyka i innych miejscowości.
Trasa marszu przebiegała od Rynku im. Jana Pawła II , ulicą 3 Maja i znów do Rynku. Przemarszowi towarzyszyła miejscowa „Kapela u Andrzeja”. Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za obecność i przygotowanie transparentów oraz innych elementów ubarwiających marsz.