I Marsz Nadziei w Blachowni

28 kwietnia 2016 roku Blachownia przybrała żółte, słoneczne, żonkilowe barwy. Licznie zebrana młodzież, przedszkolaki oraz dorośli z balonami w rękach, kwiatami oraz okazyjnymi plakatami przeszli przy wturze lokalnej orkiestry ulicami Blachowni w Marszu Nadziei. Dawać siebie innym to dawać nadzieję, widoczny znak solidarności z chorymi terminalnie, to dawać świadectwo. Cel ten przyświecał młodzieży, która przygotowała z okazji kampanii Pola Nadziei krótki program artystyczny oraz prezentacje multimedialną. Treść wykonanych piosenek czy recytowanych wierszy skłaniała do chwili refleksji nad ulotnością i kruchością życia. Wskazywała jak ważny jest uśmiech i bezinteresowna pomoc drugiej osobie. Młodzież tak pięknie zmotywowaną i uswiadomioną przez swych pedagogów nagrodzono za najlepsze przebranie oraz za najlepszy plakat symbolizujące kampanie Pola Nadziei. Prezes Stowarzyszenia- Anna Kaptacz również wzięła czynny udział w propagowaniu ideii hospicyjnych przybliżając zebranym krótki rys historyczny dotyczący działalności Stowarzyszenia. Dziękując władzom Blachowni mamy nadzieję na kolejne tak wspaniale spotkanie w przyszłym roku.

DSC_0004DSC_0014DSC_0032DSC_0035DSC_0045DSC_0049DSC_0052DSC_0072DSC_0080DSC_0089DSC_0094DSC_0109DSC_0140DSC_0147DSC_0152DSC_0967DSC_0986DSC_0987