Mgr Izabela Kaptacz wybrana na kolejną kadencję!

Niekwestionowany specjalista, prawdziwy społecznik oraz osoba obdarzona ogromnym sercem, które ofiaruje potrzebującym każdego dnia. Mgr Izabela Kaptacz została wybrana na kolejną kadencję i przez 5 lat będzie pełnić funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Radosną informację ogłosiła Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych dr Beata Cholewka podczas XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi – jest wykładowcą w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, organizatorem i prelegentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń w całej Polsce oraz Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Częstochowie, która co roku jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami i praktykami opieki paliatywnej z całej Polski.

Od 1995 roku mgr Izabela Kaptacz związana jest ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, gdzie od 15 lat pełni funkcję sekretarza Zarządu Stowarzyszenia, angażując się w rozwój idei opieki paliatywnej i hospicyjnej. Swoją misję w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi realizuje organizując różnorodne formy akcji społecznych, próbuje uwrażliwiać i edukować społeczeństwo. Jest aktywnym członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (European Association for Palliative Care), uczestniczy w pracach Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta została uhonorowana w 2008 r. III Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy samych sukcesów podczas sprawowania tej ważnej funkcji. Mamy nadzieję, że wspieranie innych osób wypełni nadzieją i radością każdy dzień, a kontakt z podopiecznymi i wpływanie na realną poprawę jakości ich życia będą powodem wielkiej satysfakcji i spełnienia.

Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Komitet Organizacyjny Konferencji

21.01.2017r.