Minister Zdrowia w Hospicjum

W miniony poniedziałek w Centrum Opieki Paliatywnej „Palium” odbyło się bardzo ważne spotkanie z wiceministrem zdrowia Waldemarem Kraską. Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej reprezentowany przez prezes Annę Kaptacz, wiceprezes Izabelę Kaptacz oraz sekretarz Anetę Długosz omawiał wyzwania opieki paliatywnej oraz realizowanie działań na rzecz jej rozwoju. W spotkaniu brali również udział: Senator RP – Ryszard Majer, prof. Wojciech Leppert – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, Małgorzata Rasała-Tomczyk – dyrektor Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Robert Kępa – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych oraz Dominika Szajnoga – doradca ministra zdrowia. Zaproszeni goście, podczas zwiedzania COP mieli okazję porozmawiać z pacjentami Dziennego Oddziału Terapii Zajęciowej, a także z personelem nowego Oddziału Stacjonarnego. Dziękujemy za wizytę oraz pochylenie się nad losem najbardziej potrzebujących.