Nagroda Starosty dla Anny Kaptacz

Po raz kolejny licznie przybyła do Filharmonii Częstochowskiej publiczność udowodniła, że mimo upływu lat, Statuetki Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu” nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i są nagrodą niezwykle pożądaną.
Widzowie gromkimi brawami nagrodzili 17 nominowanych przez kapitułę konkursu do finału tegorocznej, 13 już edycji Statuetek. Wszyscy nominowani pojawili się na scenie, gdzie otrzymali dyplomy, kwiaty i gratulacje od starosty Andrzeja Kwapisza i wicestarosty Janusza Krakowiana.
Nagrodzoną w kategorii „ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA” została Anna Kaptacz  – prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej.

Bohaterom wieczoru Statuetki wręczyli starosta Andrzej Kwapisz i przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Rydzek. Obaj panowie złożyli laureatom gratulacje i podziękowali im za pracę na rzecz powiatu.