Odwiedziny Pacjentów – rekomendacje i zalecenia

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami i zaleceniami dotyczącymi odwiedzin pacjentów przebywających w Stacjonarnym Oddziale Opieki Paliatywnej:

Rekomendacje MZ i GIS

Zalecenia dla oddziału medycyny paliatywnej hospicjum stacjonarnego