Pielgrzymka do Blanowic

Pielgrzymka do Blanowic 
8 sierpnia 2013 r. obyła się doroczna pielgrzymka pacjentów Hospicjum Częstochowskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Blanowicach koło Zawiercia. W pielgrzymce uczestniczyli Arcybiskup Senior Stanisław Nowak, Prezes Stowarzyszenia Anna Kaptacz, Kapelani ks. Tadeusz Wójcik – Proboszcz parafii w Blanowicach, ks. dr Tomasz Knop, pacjenci oraz pracownicy. W programie pielgrzymki znalazła się Msza św., Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz okolicznościowy poczęstunek.