Pierwszy krok do budowy nowego hospicjum

Dnia 28 października 2014 roku  starosta częstochowski Andrzej Kwapisz w kancelarii notariusza Adama Sadowskiego podpisał akt notarialny, na mocy którego przekazał Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej grunt pod budowę nowego hospicjum stacjonarnego. Przekazana w formie darowizny nieruchomość Skarbu Państwa o powierzchni 1.5211 ha i wartości 266.340 zł znajduje się w Lubojence gm. Mykanów.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zajmuje się pacjentami przewlekle chorymi, prowadząc hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych, oddział stacjonarny opieki paliatywnej, poradnie opieki paliatywnej, oddział dzienny opieki paliatywnej oraz Akademię Walki z Rakiem. Aby realizować swoje cele Stowarzyszenie wykorzystuje użyczony od gminy Częstochowa budynek położony w Częstochowie przy ul. Krakowskiej.   Jednakże możliwości lokalowe oraz powierzchnia zajmowanej dotąd działki uniemożliwiają rozbudowę hospicjum. Aby sprostać coraz większym potrzebom społecznym wynikającym z wydłużania się życia ludzkiego  i starzenia się społeczeństwa, konieczne jest stworzenie w naszym rejonie zaplecza umożliwiającego rozbudowę oddziału stacjonarnej opieki paliatywnej, jak również umożliwiającego sprawowanie opieki nad osobami starszymi i nieporadnymi życiowo. By Stowarzyszenie mogło te cele realizować, jego prezes  Anna Kaptacz w lutym 2011 r. zwróciła się do starosty A. Kwapisza z prośbą o wskazanie i przekazanie w formie darowizny nieruchomości, która pozwoliłaby na budowę hospicjum z prawdziwego zdarzenia.
Władze powiatu bardzo poważnie i życzliwie potraktowały prośbę pani prezes. Przystąpiono do analizy zarządzanych przez starostę nieruchomości Skarbu Państwa celem wyszukania terenu spełniającego oczekiwania Stowarzyszenia. Zaproponowano teren w Lubojence. Gdy został on zaakceptowany, rozpoczęto prace przygotowawcze do przekazania tej nieruchomości. Niezbędne było wystąpienie do byłych właścicieli (bądź ich spadkobierców) o zgodę na przeznaczenie gruntu na inny cel niż cel wywłaszczenia, sporządzenie operatu szacunkowego i skierowanie wspólnego wniosku (ze Stowarzyszeniem) do Ministra Skarbu Państwa o przekazanie nieruchomości. 2 października br. starosta otrzymał od ministra pełnomocnictwo do zawarcia aktu darowizny.

86542