Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego realizowanie oddziału dziennego następuje w sposób dostosowany do aktualnych wytycznych i reżimu sanitarnego.