Szkolenie dla wolontariuszy

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie dla wolontariuszy !

Projekt pt. „Wzrost aktywności i świadomości społecznej mieszkańców Ziemi Częstochowskiej poprzez szkolenia dla wolontariuszy i promocję wolontariatu hospicyjnego.” dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

 

W  szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy powyżej 14 roku życia.

Rekrutacja trwa do końca października 2018 r a kurs rusza już w listopadzie 2018r.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj -> Formularz rekrutacyjny_fio  (można zgłaszać się osobiście w Naszej placówce lub na adres e-mail projekt@hospicjum-czestochowa.pl).

Kurs obejmuje materiały dla uczestników i kończy się certyfikatem.

Zakres tematyczny szkolenia zawierać będzie następujące główne moduły tematyczne:
– historia ruchu hospicyjnego i jego idea
– wolontariat, prawa i obowiązki wolontariusza, rola jaką pełni w ruchu hospicyjnym
– wiedza z zakresu medycyny (fizjologia człowieka, jednostki chorobowe, farmakologia)
– wiedza z zakresu opieki pielęgniarskiej
– wiedza z zakresu opieki duchowej
– wiedza z zakresu psychologii (komunikacja z pacjentem, wspieranie pacjentów terminalnych i ich rodzin)
– wiedza z zakresu pomocy socjalnej i prawnej
– praktyczne uczenie się umiejętności związanych z opieką nad chorym, na oddziałach stacjonarnych lub domowych

CELE SZKOLENIA:
Po szkoleniu wolontariusz powinien być gotowy do realizacji następujących celów:
– Poprawa samopoczucia i jakości życia pacjentów hospicyjnych poprzez organizację czasu wolnego w formach zorganizowanych lub w indywidualnym kontakcie z chorym
– Zwiększenie wsparcia udzielanego chorym i ich bliskim w przezwyciężaniu trudnych sytuacji poprzez osobiste towarzyszenie, zarówno w opiece domowej, jak i w opiece stacjonarnej, stosownie do potrzeb zgłoszonych przez członków zespołu opiekuńczego
– pomoc w pielęgnacji chorego, szczególnie w sytuacjach uciążliwych objawów, według wskazań lekarza i pielęgniarki z zespołu opiekuńczego
– Promowanie idei hospicyjnej, edukacja społeczna poprzez oswajanie środowiska z tematem umierania, z opieką paliatywno-hospicyjną, połączone z akcjami charytatywnymi i zbiórkami środków finansowych na potrzeby pacjentów i ich rodzin
– Gotowość do podnoszenia kwalifikacji wolontariusza hospicyjnego poprzez formację stałą i spotkania z zespołem hospicyjnym w celu omówienia stanu chorych i poszukiwania sposobów skutecznej pomocy
– Zaangażowanie w rekrutację kolejnych kandydatów, a także pomoc w organizacji szkoleń wolontariatu i pomoc w tworzenie zespołu wolontariuszy przy ośrodku paliatywno-hospicyjnym

REGULAMIN SZKOLENIA

Zainteresowanych kursem zapraszamy ! Pierwsze zajęcia odbędą się 9 listopada 2018r o godz. 16 w placówce Stowarzyszenia na ul. Krakowska 45a, Częstochowa.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

W razie pytań można kontaktować się pod numerem: +48 791 027 211, +48 880 531 158 oraz pod adresem e-mail: projekt@hospicjum-czestochowa.pl