Spotkanie Noworoczne

Styczeń to czas składania noworocznych życzeń, podejmowania nowych wyzwań, wyznaczania celów. Dla nas jest to także wyjątkowy czas. 4 stycznia spotkaliśmy się z Przyjaciółmi naszego hospicjum,
aby wspólnie rozpocząć kolejny rok pomagania potrzebującym.

Misją Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej już od 26 lat jest opieka sprawowana w celu łagodzenia cierpień,
leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie. Staramy się także poprawić jakość życia przewlekle i nieuleczalnie chorych.
Zapewniamy też wsparcie psychiczne i duchowe w tych trudnych chwilach, zarówno dla Pacjentów, jak i ich rodzin.

Nowy, 2019 rok rozpoczęliśmy więc w znakomitym towarzystwie tych, którzy są nam życzliwi, służą pomocą i wsparciem przy pełnieniu naszej misji.
Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Senator Ryszard Majer, dyrektor biura posła Szymona Giżyńskiego Grażyna Matyszczak,
zastępca prezydenta Częstochowy Andrzej Szewiński, kierownik delegatury NFZ        w Częstochowie Małgorzata Leszczyńska
i Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek, Położnych w Częstochowie Barbara Płaza oraz Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie Dariusz Jadczyk.