Spotkanie noworoczne

Z okazji rozpoczęcia nowego roku w dniu 7 stycznia,  z wielką przyjemnością gościliśmy na spotkaniu opłatkowym wspaniałe osobistości. Wśród przybyłych przyjaciół Hospicjum Częstochowskiego byli: Biskup Antoni Długosz, Senatorowie RP Ryszard Majer oraz Artur Warzocha, Wiceprezydent Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Barbara Płaza, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Adrian Staroniek, Prezes Regionalnej Organizacji Pracodawców Dariusz Jadczyk. Ponadto Agnieszka Sowińska (w imieniu Europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej), Jan Błaszyczk (w imieniu Posłanki Haliny Rozpondek) oraz Andrzej Skorek (w imieniu Posła Szymona Gizyńskiego).

Spotkaliśmy się w niezwykłym dla nas wszystkich czasie – każdy rozpoczynający się rok przynosi ze sobą nowe nadzieje, perspektywy i szanse. Przemówienie do zgromadzonych z tej okazji wygłosiła prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, mgr Anna Kaptacz. W imieniu całego Hospicjum złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia i sukcesów w nowym 2016 roku.

Atmosfera wzajemnej przyjaźni i wspólny cel – pomoc drugiemu człowiekowi, zjednoczyły wszystkich zgromadzonych na spotkaniu opłatkowym. Swoje przemówienia wygłosili również zaproszeni goście. Były podziękowania, wspomnienia i szczere życzenia powodzenia.

Jak co roku, naszym głównym założeniem jest pomoc potrzebującym i polepszenie jakości ich życia. Naszym priorytetem jest człowiek – jego zdrowie, samopoczucie oraz uśmiech. To zadowolenie naszych pacjentów jest kluczowym wyznacznikiem sukcesu naszej placówki.

Dziękujemy wszystkim Państwu za tak liczne przybycie. Bardzo cieszymy się, że nasze Hospicjum w ciągu swego istnienia zyskało tak wielu oddanych i przychylnych mu przyjaciół. Niezwykle budujące jest dla nas również Państwa wsparcie i pomoc we wszelkich przedsięwzięciach, podejmowanych przez Stowarzyszenie.

DSC_0233

DSC_0236

DSC_0281

DSC_0254DSC_0332DSC_0293DSC_0309DSC_0327DSC_0352DSC_0343DSC_0342DSC_0339