Spotkanie w Hospicjum

Pan Jason Rheinberg Zastępca Szefa Misji Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie wraz z Senatorem Ryszardem Majerem złożyli wizytę w dniu 16 listopada 2021 r. w Centrum Opieki Paliatywnej „Palium” Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Szanownych gości przyjął zarząd Stowarzyszenia z Prezes Anną Kaptacz na czele oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Izabelą Kaptacz. Warunki lokalowe oraz poziom i zasięg realizowanej opieki świadczymy na rzecz pacjentów obejmowanych opieką paliatywna na terenie północnego subregionu województwa śląskiego, nie odbiegając od wysokich standardów europejskich i światowych.
Rozmowy i spotkania o istotności opieki paliatywnej i konieczności jej rozwoju oraz wsparcia wskazują, że los pacjentów cierpiących a także ich rodzin nie jest obcy osobom decyzyjnym i piastującym wysokie stanowiska państwowe. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i liczymy na kolejne spotkania.