Spotkanie wigilijne

W dniu 21 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne dla pracowników Hospicjum Częstochowskiego.
W spotkaniu wziął udział Zarząd Stowarzyszenia na czele z prezes Anną Kaptacz, członkowie komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. Przemysław Koperski – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Zdzisław Wolski – Przewodniczący Rady Miasta, Halina Synakiewicz – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Beata Zawadowicz – Przewodnicząca Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Po okolicznościowych przemówieniach obyło się dzielenie opłatkiem i składanie życzeń. Spotkanie dopełniła wspólna świąteczna kolacja.