Spotkanie wigilijne

19 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla pracowników Hospicjum Częstochowskiego. Gośćmi spotkania byli: Przemysław Koperski – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Halina Synakiewicz – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Marzena Maniszewska – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Zarządu Stowarzyszenia na czele z prezes Anną Kaptacz oraz członkowie komisji rewizyjnej. Po okolicznościowych przemówieniach obyło się dzielenie opłatkiem i składanie życzeń. Spotkanie dopełniła wspólna świąteczna kolacja.