Światowy Dzień Hospicjów

Tegoroczny Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej upłynie pod hasłem „Życie i umieranie w bólu: to nie musi się zdarzać”, stawiając tym samym w centrum zainteresowania ból oraz umiejętność jego leczenia. Co roku, w drugą sobotę października, hospicja z całego świata edukują społeczeństwo oraz celebrują i upowszechniają ideę opieki hospicyjnej. To ważne, aby wiedza oraz świadomość społeczna wzrosła, a potrzebujący otrzymywali profesjonalną pomoc na czas.

Aż 20 mln osób na świecie u kresu swojego życia potrzebuje opieki paliatywnej, a 18 mln umiera owładniętych nieuzasadnionym bólem. Te dane z pewnością przyczyniły się do wybrania tematu tegorocznego Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Celem tego święta jest przede wszystkim zwiększenie świadomości oraz zrozumienie potrzeb (socjalnych, medycznych, praktycznych i duchowych) osób chorych terminalnie i ich rodzin. Ważnym postulatem jest również upowszechnienie i tym samym zwiększenie dostępności opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Do zadań hospicjum należy przede wszystkim opanowanie bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, łagodzenie cierpienia psychicznego i wspieranie rodziny chorego. Działania dotyczą, zatem holistycznej i interdyscyplinarnej opieki paliatywnej.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ma swoją siedzibę przy ulicy Krakowskiej 45a w Częstochowie, a o potrzebujących dba już blisko ćwierć wieku. Swoją opieką obejmujemy pacjentów na Oddziale Stacjonarnym (15 chorych) oraz w ramach hospicjum domowego: 300 chorych dorosłych i 60 dzieci. Nasza Fundacja Częstochowskie Hospicjum dla Dzieci pod swą opiekę przyjmuje najmłodszych w promieniu 100 km, z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, radomszczańskiego i pajęczańskiego. Codziennie bezpłatnie pomagamy pacjentom przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz ich bliskim. Leczymy ból i inne objawy, wspieramy oraz dajemy nadzieję.

Każdego roku pomagamy około 2200 chorym. Przez cały okres istnienia Stowarzyszenia, opiekę i przytulny dom znalazło u nas ponad 25 tysięcy dorosłych pacjentów i 522 chorych dzieci. Wsparcie w Stowarzyszeniu odnajdą również osoby w okresie osierocenia (dzieci, a także osoby starsze). Do pomagania potrzebującym przygotowujemy wolontariuszy, prowadzimy kursy, warsztaty oraz konferencje naukowe. Aby upowszechnić ideę opieki hospicyjnej i paliatywnej organizujemy liczne kampanie społeczne, uwrażliwiające ludzi na potrzeby osób dotkniętych chorobą nowotworową.

Temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej skłania do przemyśleń o problemie bólu oraz tym samym mobilizuje nas do edukacji na temat jego leczenia. Leczenie bólu jest konieczne, a my posiadamy wiedzę i umiejętności, aby to robić.

Ból określony jest, jako jedno z najczęstszych odczuć pojawiających się w życiu człowieka, jest nieprzyjemnym zmysłowym i emocjonalnym doświadczeniem, a w 90 % przypadków da się go skutecznie opanować. Ból występuje u 30–40% chorych poddawanych terapii onkologicznej i u 70–90% chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową. Ponad połowa z nich odczuwa dwa lub więcej rodzajów bólu. Ze względu na miejsce odczuwania bólu możemy wyróżnić: ból zlokalizowany (łatwy do umiejscowienia), ból rzutowany (promieniujący) oraz ból totalny, który dotyczy chorych na chorobę nowotworową. Według WHO jest on wywołany lub nasilany przez: czynniki somatyczne, lęk, depresję i gniew. Trudnymi problemami bólowymi u chorych na nowotwór, są bóle przebijające oraz bóle neuropatyczne. Te pierwsze mogą mieć charakter nagły, napadowy, krótkotrwały i mieć związek z ruchem, rehabilitacją lub zabiegami pielęgnacyjnymi. Bóle neuropatyczne natomiast spowodowane mogą być uciskiem na struktury nerwowe lub leczeniem operacyjnym, chemioterapią i radioterapią.

Leczenie bólu to stosowanie leków przeciwbólowych, adjuwantowych oraz uzupełniających metod leczenia. Leki te można zaliczyć do jednej z czterech grup: analgetyki nieopioidowe (paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne), słabe opioidy, silne opioidy oraz leki uzupełniające. Ważne podczas leczenia bólu w chorobie nowotworowej jest to, aby stosować leki mocniejsze, gdy nie wystarczają już słabsze, regularnie podawać te leki oraz wybrać wygodną dla chorego formę przyjmowania środków.

Opioidy są to naturalne lub syntetyczne leki, które wykazują powinowactwo do receptorów opioidowych i nie należy obawiać się ich stosowania. Wiele osób twierdzi, że od tego typu leków można się uzależnić, jednak u pacjentów, którzy nie byli uzależnieni od narkotyków, uzależnienie stwierdza się z rzadka. Wśród pacjentów istnieją również obawy, że przyjmowanie opioidów powoduje szybszy postęp choroby i przyspiesza śmierć. To nieprawda, gdyż opioidy nie uszkadzają narządów. Poważne zmiany w narządach zdarzają się znacznie częściej podczas stosowania NLPZ oraz paracetamolu.

Do niepoddawania się bólowi namawia kampania społeczna „Rak wolny od bólu” pod hasłem „Nie ból się”, którą firmuje swoim nazwiskiem Jerzy Stuhr. Kampania walczy o prawa pacjenta do życia bez bólu, bez względu na to, na jakim etapie znajduje się choroba i jakiego jest ona rodzaju. Promuje aktywność chorych, którzy powinni być świadomi swoich praw i możliwości leczenia bólu różnego rodzaju oraz łagodzenia cierpienia.

Hospicjum Częstochowskie przy ulicy Krakowskiej 45a zaopiekuje się bezpłatnie każdą osobą potrzebującą pomocy. Aby zostać naszym pacjentem należy mieć stwierdzoną nieuleczalną chorobę (dokładny wykaz chorób kwalifikujących do objęcia opieką paliatywną znajduje się na naszej stronie internetowej). Dziecko mogą zgłosić telefonicznie rodzice, opiekunowie prawni oraz pracownicy medyczni. Aby przystąpić do procesu rejestracji niezbędne będą: skierowanie, karty informacyjne ze szpitala, potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, ksero dowodu osobistego oraz zgoda pacjenta bądź opiekuna na objęcie opieką przez hospicjum. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.hospicjum-czestochowa.pl

World_Hospice_and_Palliative_Care_Day_Toolkit_2016-1