Sztuka dla Hospicjum

Sztuka dla Hospicjum – to wydarzenie zainicjowane przez aktora teatralnego i filmowego Roberta Rutkowskiego, który to jest reżyserem spektakli wystawianych na rzecz Pacjentów Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45a. Wspaniała inicjatywa wspierania potrzebujących poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Tym razem zapraszamy na czarną komedię „Ciemno” 12 czerwca o godz. 18.00 do Akademickiego Centrum Kultury.