Voices for Hospices – Głosy dla Hospicjów

Oraz Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej
„Powszechna Opieka Zdrowotna i Paliatywna – nie zostawiajmy cierpiących w osamotnieniu” to motto przewodnie Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Święto idei hospicyjnej obchodzić będziemy 14 października, a w tym roku towarzyszyć mu będzie seria koncertów Voices for Hospices – Głosy dla Hospicjów.
Celem kampanii jest podejmowanie działań, które pomogą zrozumieć całemu społeczeństwu i osobom rządzącym potrzeby ludzi ciężko chorych, będących u kresu życia oraz problemy (medyczne, społeczne, praktyczne i duchowe), z jakimi borykają się ich rodziny.

Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej to czas, w którym lekarze, pielęgniarki, psycholodzy oraz kapelani opowiadają o tym, w jaki sposób realizowana jest opieka paliatywna. Zwracają przy tym uwagę na konieczność zapewnienia łatwego dostępu do tej opieki każdemu choremu, który jej potrzebuje. Wskazują także pomijane lub marginalizowane grupy, które nie są w stanie uzyskać niezbędnej im opieki. Osoby zaangażowane w ideę hospicyjną tłumaczą również społeczeństwu, jak może ono pomóc w realizacji tego typu opieki. Ponadto celem kampanii jest zbieranie funduszy na rzecz wsparcia i rozwoju opieki hospicyjnej oraz paliatywnej.
Szacunkowe dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że na świecie każdego roku około 24 milionów dorosłych pod koniec życia potrzebuje opieki paliatywnej, a 66% z nich ma ponad 60 lat. 18 milionów ludzi umiera w bólu i z nieuśmierzonymi innymi objawami choroby. Pomimo rosnącego zapotrzebowania na opiekę u kresu życia, 42% krajów świata wciąż nie ma zorganizowanej opieki paliatywnej, a 80% ludzi na całym świecie cierpi z powodu braku dostępu do leków przeciwbólowych.
Na świecie pomoc terminalnie chorym niesie ponad 400 000 zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej. 9 milionów osób jest włączonych do opieki nad swymi bliskimi, 10,5 miliona ludzi spieszy z pomocą w jej realizacji, a 1,2 miliona wolontariuszy posługuje terminalnie chorym.

W Polsce liczba zgonów z powodu chorób przewlekłych wynosi około 320 tys. Na choroby nowotworowe umiera rocznie około 80 tys. chorych, a tylko 60% wymagających opieki paliatywnej jest nią objętych. W Polsce w chwili obecnej opiekę paliatywną i hospicyjną realizuje 506 jednostek (stowarzyszeń, fundacji, publicznych i prywatnych zespołów) prowadząc opieką domową, stacjonarną, ambulatoryjną i sporadycznie dzienną.
Opieka paliatywna i hospicyjna łączy we wspólnym działaniu krajowe i lokalne hospicja oraz zespoły opieki paliatywnej, a ponadto łączy ludzi na całym świecie we wspólnej wizji powszechnego dostępu do opieki dla chorych znajdujących się u kresu życia.